• Piroschka van de Wouw

Beweging in koopzondag-discussie

VEENENDAAL Schuivende panelen in het lokale politieke landschap, als het gaat om de openstelling van winkels op zondag. Schuivende zondagpanelen, zogezegd. De ene raadszetel van de SP was tot nu toe bepalend. Evenementen zijn een plus gebleken, zegt Sietse van der Bij. Die zijn nu beperkt tot zes per jaar, gekoppeld aan een koopzondag.

Gerard van Wijk

Dat moeten er meer worden en als het aan de SP ligt bepaalt het aantal evenementen het aantal koopzondagen in Veenendaal. Dat zouden er bij wijze van spreken 50 per jaar kunnen worden. Beweging ook bij het CDA, waar ze het een lastig onderwerp vinden. Er komt een ledenraadpleging.

WEGVLOEIEND GELD In verreweg de meeste gemeenten waar het CDA bestuursverantwoordelijkheid draagt is er, soms al vele jaren, een koopzondag. Het rooms-katholieke deel van de christen-democraten heeft er geen moeite mee als de winkels op zondag open zijn. In Veenendaal ligt dat gevoeliger met een overwegend (orthodox) protestants ledental. Maar het raadslid Doris Helsen heeft er ook oog voor dat de ondernemers zonder koopzondag nogal wat geld zien wegvloeien naar omliggende gemeenten. Veenendaal als enig regionale winkelcentrum in Nederland zonder koopzondag, dat vindt Helsen een op den duur moeilijk uit te leggen situatie.

EVENEMENTEN Voorzitter Arjan Segers van het lokale CDA kan over de ledenraadpleging nog weinig zeggen. ,,Zodra er een voorstel ligt gaan we kijken hoe we het praktisch gaan aanpakken." Namens Lokaal Veenendaal kondigt Cees Lochtenberg aan volgende maand te komen met een initiatiefvoorstel. De koppeling van evenementen aan een koopzondag vindt niet iedereen zinvol. Dat moet je los van elkaar zien, vindt Jan Schoeman (PvdA). Uit de evaluatie van de koopzondagen blijkt dat 70 procent de koppeling niet nodig vindt, zegt Adri Janssen (ProVeenendaal). 

EVALUATIE De evaluatie zelf wordt door verschillende fracties weggezet als 'waardeloos' (ProVeenendaal) of een rapport met 'minimale waarde' (SP). Dat kostte wel 30.000 euro. Het begin was al niet vertrouwenwekkend, aldus de SP. Een openbare webpagina en de mogelijkheid het vragenformulier een onbeperkt aantal keren in te vullen. ,,Het uiteindelijke document voldoet ook niet aan de verwachtingen."

Het aantal bevraagde werknemers noemt de SP ,,beschamend laag" (132), al wordt wel aandacht gevraagd voor de constatering dat 25 procent van die 132 werknemers zich onder druk gezet voelde om op zondag te werken. Het gaat om winkels met weinig personeel. ,,Positief is dat steeds meer ondernemers op koopzondagen hun deuren openen."

Label:

Koopzondag