• Een bewoonster kijkt toe hoe inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit haar tuin controleert op de aanwezigheid van de Aziatische tijgermug. Het NVWA wil de exotische mug geen kans geven zich in Nederland te vestigen.

    Remko de Waal

Bestrijdingsgebied tijgermug Veenendaal uitgebreid

VEENENDAAL De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bestrijdt in de wijk Dragonder-noord sinds half augustus de Aziatische tijgermug. Omdat binnen de cirkel van 500 meter tijgermuggen zijn gevonden, wordt het gebied uitgebreid. Ook in het uitgebreide deel zal de NVWA inspecteren en bestrijdingen uitvoeren.

Muggen leggen eitjes in stilstaand water zoals potjes, gieters of bijvoorbeeld regentonnen. Daarom worden deze mogelijke broedplaatsen verwijderd of behandeld met een biologisch larvendodend middel. Dit middel is ongevaarlijk voor mensen en huisdieren. Verder heeft de NVWA in een groter gebied - ook buiten de 500 meter zone - muggenvallen geplaatst om de verspreiding van de tijgermug te monitoren. Daarin zijn tot nu toe geen tijgermuggen gevonden. De inspecties en bestrijdingen van de NVWA gaan door tot het einde van het muggenseizoen (eind oktober). Dat gebeurt in verschillende rondes. Particuliere tuinen in een cirkel van 100 meter rondom de vondsten worden opnieuw bezocht. In het voorjaar van 2017 wordt geïnventariseerd of er verdere acties nodig zijn.

Voor de bestrijding van de tijgermuggen is de medewerking van alle bewoners van groot belang, benadrukt de gemeente in een bericht. Nadat de eerste tijgermuggen zijn aangetroffen in augustus zijn omwonenden geïnformeerd. Half september hebben ook de omwonenden van het uitgebreide gebied een brief en de folder ontvangen met de maatregelen die zij in en om hun eigen tuin kunnen nemen. Vestiging en verspreiding van (exotische) muggen wordt voorkomen door ervoor te zorgen dat er geen broedplaatsen zijn.

,,Zorg dat er geen emmers, potjes, vazen of andere dingen in de tuin staan waar regenwater meerdere dagen in kan blijven staan. Sluit regentonnen mug-dicht af, zet ze in het najaar schoongemaakt op de kop of verwijder ze. Ververs regelmatig het water in vogelbadjes en maak de badjes goed schoon. Zorg ervoor dat dakgoten van vooral tuinhuisjes goed doorlopen en dat er geen water in blijft staan", aldus de gemeente. De gemeente Veenendaal en de NVWA roepen de bewoners in het hele gebied op deze maatregelen tot eind oktober voort te zetten.