• NVWA (via twitter)

Bestrijding Aziatische tijgermug Dragonder in volle gang

VEENENDAAL De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gestart met de bestrijding van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus). Deze exotische muggen zijn deze week aangetroffen in de woonwijk Dragonder-Noord in Veenendaal. De bestrijding is een voorzorgsmaatregel om de muggen geen kans te geven zich te vestigen in Nederland.

De NVWA onderzoekt of er nog meer Aziatische tijgermuggen zijn in Veenendaal. Daarom zijn muggenvallen geplaatst in de woonwijk. Het is nog onduidelijk waar de tijgermuggen in Veenendaal vandaan komen.

De bestrijding van de tijgermuggen vindt plaats in een gebied van 500 meter rondom de locatie waar de muggen zijn aangetroffen. Muggen leggen eitjes in stilstaand water in potjes, gieters of regentonnen. Daarom worden deze mogelijke broedplaatsen verwijderd of behandeld met een biologisch larvendodend middel. Dit middel is ongevaarlijk voor mensen en huisdieren, ook water dat met het middel is behandeld kan gewoon gebruikt worden. Deze muggensoort broedt niet in vijvers, sloten of vaarten.