• René van Holsteijn: ,,Het geeft duidelijkheid voor de mensen, perspectief.”

    IW4

'Besluit is waardering en erkenning voor IW4'

VEENENDAAL Opgetogen waren zijn naaste medewerkers, zegt directeur René van Holsteijn van IW4. De vreugde was vorige week te danken aan de besluitvorming van de colleges van Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Die hebben hun gemeenteraden voorgesteld het sociaal werkbedrijf de komende jaren overeind te houden. ,,Wat de rijksoverheid door bezuinigingen laat liggen, vullen de gemeenten op een positieve manier in.”

Gerard van Wijk

De gemeenten streven naar wat wordt genoemd een inclusieve arbeidsmarkt. Iedere inwoner moet naar vermogen kunnen meedoen, is de achterliggende gedachte. Om de inclusieve arbeidsmarkt te bereiken is een goede samenwerking nodig met bedrijven en scholen. IW4 ondersteunt de gemeenten bij deze opgave.

ERKENNING ,,Het is een langdurig proces geweest, maar het is goed dat we de tijd hebben genomen”, zegt Van Holsteijn. ,,We zijn heel blij met de besluitvorming. De uitkomst zien wij als waardering en erkenning voor IW4. Het geeft duidelijkheid voor de mensen, perspectief.”

Bij IW4 werken ruim 400 mensen, 370 SW´ers en 45 mensen in andere dienstverbanden. ,,Wat we in huis hebben aan expertise, kennis en infrastructuur is goed om de medewerkers, met begeleiding, onder te kunnen brengen bij ondernemers. Daar ligt een belangrijke maatschappelijke opdracht, de arbeidsmarkt is gunstig.” Van Holsteijn rept van de bijzondere rechtsvorm die IW4 als NV heeft. ,,Dat geeft ons de ruimte om te ondernemen.”

PARTICIPATIEWET Het aantal medewerkers van IW4 neemt per jaar met vijf procent af sinds de invoering van de Participatiewet drie jaar geleden. Het financiële gat dat door bezuinigingen van de rijksoverheid valt vullen de gemeenten in. Voor volgend jaar gaat het om bijna één miljoen euro en voor 2020 om ruim één miljoen euro. Daarna hoeven de gemeenten minder bij te dragen omdat het aantal mensen in de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) geleidelijk afneemt.

AAN HET HART Het enthousiasme rond de besluitvorming deelt IW4 met de gemeenten. ,,Het is een doelgroep die ons na aan het hart ligt”, laat wethouder Dylan Lochtenberg van Veenendaal weten. ,,Het heeft lang geduurd, er is gedegen onderzoek gedaan, het was zoeken tussen snelheid en zorgvuldigheid.” Het is een zoekende weg geweest, zegt ook wethouder Jolanda de Heer van Rhenen. ,,We zijn benieuwd hoe de gemeenteraden erin staan, er is nog een heel traject te gaan.”

VERTROUWEN Overigens is er alle vertrouwen dat de raden akkoord gaan met de nu gekozen toekomst voor het sociaal werkbedrijf. Wethouder Arnout Wijs van Renswoude brengt in herinnering dat ,,bij ingang van de Participatiewet het perspectief voor de Wsw-werknemers onzeker was geworden.” Die duidelijkheid is er nu. Dat schept rust en voldoening.