• Joëlle Kelderman

Besluit Rondweg-Oost uitgesteld door Provinciale Staten

VEENENDAAL Het besluit van Provinciale Staten over verbreding van de Rondweg-Oost is uitgesteld. De Gedeputeerde Staten hebben meer tijd nodig om tot een voorstel te komen.

Vanuit de gemeente Veenendaal is een voorkeursvariant voorgesteld. Hierbij wordt de weg verbreed naar tweemaal twee rijbanen met verdieping van het tracé ter hoogte van de Prins Clauslaan. Dit om tegemoet te komen aan bezwaren van omwonenden. Als blijk van goede wil heeft de gemeente aan de provincie het aanbod gedaan twee miljoen euro te willen bijdragen aan de kosten die enkele tientallen miljoenen euro´s zullen bedragen.

DATA Aanvankelijk zou de Statencommissie maandag 19 februari praten over het voorstel van Gedeputeerde Staten. Op maandag 19 maart zou dan door de Provinciale Staten een besluit worden genomen. Deze data worden niet gehaald. In de nieuwe planning gaat de Statencommissie zich op maandag 9 april buigen over de oplossing voor de problematiek op de Rondweg-Oost. Het definitieve besluit zal dan op maandag 23 april worden genomen door de Provinciale Staten.

ONGENOEGEN Vorige week kwamen Statenleden naar het Ontmoetingshuis om in een openbare bijeenkomst met raadsleden over de Rondweg-Oost te praten. Dat leverde ongenoegen op bij sommige omwonenden. Deze werden slechts één dag van tevoren ingelicht over de ontmoeting. Wethouder Engbert Stroobosscher verklaart dat de gemeente hier niets aan kon doen, omdat de provincie de uitnodigende partij was. De Statengriffie geeft verder aan dat de gedeputeerde mobiliteit Jacqueline Verbeek- Nijhof vorige week aftrad en dat dit mogelijk tot verder uitstel zou kunnen leiden. De gedeputeerden willen echter niet te lang wachten met verschaffen van helderheid rondom de Rondweg-Oost.

Label:

Rondweg-Oost