• Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

Beperkte bomenkap op Slaperdijk

VEENENDAAL - Waterschap Vallei en Veluwe verwijdert eind november samen met Staatsbosbeheer een deel van de bomen en struiken op de Slaperdijk. Door de Provincie Utrecht is deze dijk aangewezen als een belangrijke dijk zodat minder begroeiing is toegestaan. In 2013 is al een deel van het kap- en snoeiwerk uitgevoerd. Nu staat het gedeelte tussen de N224 en de Veenweg en het gedeelte tussen de Fliertse weg en Fort Daatselaar op het programma.De Slaperdijk ligt op de provinciegrens tussen Utrecht en Gelderland en is bedoeld om het water te keren als de Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen doorbreekt. Als dit gebeurt, keert de Slaperdijk het water voor enkele dagen, zodat bewoners van plaatsen als Woudenberg, Leusden, Amersfoort en Bunschoten meer tijd hebben om te evacueren. Om de Slaperdijk beter waterkerend te maken, is het nodig dat een deel van de bomen op de dijk verwijderd wordt. Omdat de bomen dicht bij elkaar staan, komt er minder licht op de grond. Hierdoor verdwijnen gras en kleine struiken waardoor kale plekken ontstaan. Dit is nadelig voor de stevigheid van de dijk.In samenwerking met de Provincie Utrecht, Stichting Grebbelinie, gemeenten en Staatsbosbeheer wil Waterschap Vallei en Veluwe de dijk te laten voldoen aan de waterkerende functie zonder dat dit ten koste gaat van recreatie en natuur. Mensen gebruiken de dijk als wandel- en fietsroute en de dijk heeft ook cultuurhistorische waarde. Door een goede afstemming worden waterveiligheid en natuur- en recreatiedoelen nu slim gecombineerd.