• Informateur Wouter de Jong geeft toelichting op informatieproces

    Aart Aalbers

Beoogde coalitie start gesprekken met formateur De Jong

VEENENDAAL ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal zijn vrijdag van start gegaan met de besprekingen voor een nieuwe Veenendaalse coalitie. Informateur Wouter de Jong is door de onderhandelende partijen gevraagd om ook het formatieproces te leiden. Hij accepteerde dit en is vanaf nu dus formateur.

Aan de gesprekken nemen van iedere partij twee vertegenwoordigers deel, waaronder de kandidaat wethouders. Dit zijn Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Marco Verloop (SGP) en Martijn Beek (ProVeenendaal).

TRANSPARANT De onderhandelende partijen hebben afgesproken zorg te dragen voor een transparant proces, waarin voldoende ruimte is voor de inbreng van zowel de gemeenteraad als de samenleving. Op welk moment en in welke vorm zal de komende weken duidelijk worden.

TEVREDEN Formateur Wouter de Jong kijkt tevreden terug op de start van besprekingen. ,,Ik constateer dat er op een open en constructieve wijze met elkaar is gesproken. Met respect voor ieders uitgangspunten, meningen en standpunten. Dat is een goed begin."

De beoogde coalitiepartijen streven ernaar om in de tweede helft van mei de gesprekken af te ronden.