• Archief BDU Media

Beoogde coalitie biedt formatieverslag aan

VEENENDAAL De beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA hebben vrijdag het formatieverslag aan de gemeenteraad aangeboden. In dit verslag geven de partijen nadere uitleg over het proces van de coalitieonderhandelingen.

De afgelopen weken hebben de beoogde coalitiepartijen intensief en constructief met elkaar gesproken. Het in 2014 vastgestelde raadsprogramma en de daarbij gevoegde preambule blijven voor de nieuwe coalitie uitgangspunt voor de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

FORMATIEVERSLAG De beoogde coalitiepartijen geven met het zogenoemde formatieverslag een doorkijk naar de gevoerde gesprekken in de afgelopen periode. Vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid en het zorgdragen voor stabiliteit en continuïteit is diepgaand gesproken over samenwerking en vertrouwen.

BENOEMING De raadsfracties hebben donderdag 22 december tijdens de openbare raadsvergadering de gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van het formatieverslag. Tijdens deze vergadering worden de kandidaat wethouders voorgedragen voor benoeming. De portefeuilleverdeling wordt in de eerste collegevergadering definitief vastgesteld.