• Foto: Aart Aalbers/BDU

Belangstelling voor bekijken raad via internet

VEENENDAAL  Raads- en raadscommissievergaderingen worden sinds enige tijd live via internet uitgezonden en zijn ook achteraf terug te kijken. Wordt daar gebruik van gemaakt? Uit een inventarisatie van de raadsgriffie ('De raad in beeld 2015') blijkt dat de mate van belangstelling veel afhangt van de te behandelen onderwerpen en ook van het tijdstip waarop die worden behandeld.

Gerard van Wijk

Verhandelingen die zich na het middernachtelijk tijdstip afspelen worden gemiddeld meer achteraf bekeken. De raadsvergadering van december trok 550 bezoekers live en 1032 achteraf. Maar die duurde dan ook tot drie uur 's nachts. Een raadscommissievergadering afgelopen januari werd door slechts drie mensen thuis bekeken en beluisterd, terwijl de raadsvergadering van 21 mei 2014 door 3180 belangstellenden rechtstreeks werd gevolgd, terwijl ook nog eens 2402 mensen achteraf keken.

Die in totaal 5582 bezoekers van de raadsvergadering waren er voor de installatie van het team nieuwe wethouders na de verkiezingen. Familie, vrienden en politieke volgers willen dat wel eens gadeslaan. Behalve dit hoogtepunt zijn er ook andere vergaderingen die via internet veel bezoekers trekken. Tot wel 2300 bezoekers live en nog eens 2800 achteraf. Het handelt dan met name om aanspreekbare thema's zoals de behandeling van de koopzondag. ,,Je wilt zo transparant mogelijk zijn", zegt de raadsgriffie.

Het vastleggen via internet heeft behalve het gebruikersgemak voor inwoners die de vergaderingen thuis kunnen volgen ook een archieffunctie. Achteraf zijn de vergaderingen te doorzoeken op agendapunten en spreker. 'De raad in beeld 2015' is een jaarverslag in een nieuwe vormgeving. Alles wat er op en rondom de raad afspeelt wordt vastgelegd. ,,Een gigantische klus." Er is voor belangstellenden ook een digitale nieuwsbrief van de raad beschikbaar, een eigen facebookpagina en een twitteraccount.