• Belangenvereniging Ederveen-De Klomp

Belangenvereniging wil Rondweg doortrekken naar N224

DE KLOMP De leefbaarheid in De Klomp zal komende tijd prominent op de agenda staan bij de Belangenvereniging Ederveen-De Klomp. Het dorp staat voor veel veranderingen en ontwikkelingen. Voorbeelden zijn de aanpassingen aan de Veenendaalseweg, afsluiting van de Griftweg, de gemeentelijke structuurvisie, uitbreiding van industriegebied en toename vanhet verkeer.

Dit laatste geeft in De Klomp veel ergernissen, stelt de belangenvereniging. ,,Daar de Rondweg-Oost in Veenendaal steeds drukker wordt, zien we ook veel verkeer De Klomp inkomen via Rondweg-DeKlomp. Dit verkeer, dat door De Klomp richting Renswoude, Ederveen, en Lunteren-West gaat moet allemaal door het tunneltje onder het station. Gevolg hiervan zijn opstoppingen tijdens de spits. Daarbij komt dat de buslijnen hier ook rijden en voorrang kunnen nemen, wat uiteraard ook gebeurt."

De geplande nieuwe tunnel staat volgens de vereniging ingetekend op een 'volstrekt onlogische plaats' aan de Heiveldweg. ,, Indien na verwachting de Rondweg Veenendaal verdubbeld wordt, zal het aanbod alleen maar groter worden, en daar zijn de inwoners van De Klomp niet bij gebaat."

Een andere oplossing is er volgens de belangenvereniging wel, namelijk het doortrekken van de Rondweg-Veenendaal naar de N224 (oude Rijksweg). Hiermee wordt De Klomp en het station

ontzien.,,Dit is in het geheel eigenlijk de eenvoudigste mogelijkheid, echter binnen gemeente Ede of Veenendaal zijn besluiten op basis van oude gegevens genomen en wil men vooralsnog hier niet op terugkomen."