Begraafplaats kost Veenendalers twee ton

VEENENDAAL - Met ingang van volgend jaar wil het college de gemeentelijke tarieven, verbonden aan het begraven op de algemene begraafplaats, verhogen. Volgens wethouder Frits Beckerman zijn de tarieven in de afgelopen jaren nauwelijks verhoogd en daardoor is er jaarlijks een financieel gat van twee ton. ,,Dat betalen alle Veenendalers. De incidentele tekorten worden onttrokken aan de algemene reserve." Dat vindt het college een ongewenste situatie en daarom heeft het de gemeenteraad twee scenario's voorgelegd.In het ene geval gaat het in eerste instantie om een tariefverhoging van 30 procent, gevolgd door tweemaal een verhoging van 10 procent. Dan zou het jaarlijkse tekort in 2018 weggewerkt zijn. In het tweede scenario, dat de voorkeur van het college heeft, worden de tarieven eveneens met 30 procent verhoogd, maar in sommige gevallen zou het om een verhoging van 180 procent gaan. ,,Dat lijkt veel, maar dan moet je bedenken dat het bijvoorbeeld om het bijplaatsen van een urn gaat. Dat kost nu 20 euro en dat zou dan 50 euro gaan kosten, dus je hebt het over een paar tientjes", zegt Beckerman. In dit scenario zou al in 2016 de jaarlijkse 'greep uit de algemene reserve' zijn weggewerkt.Het college heeft de raad ook voorgesteld akkoord te gaan met een onderzoek om het rouwcentrum op de begraafplaats te verzelfstandigen. ,,Veenendaal is één van de weinige gemeenten dat een rouwcentrum heeft, met personeel. Je moet je afvragen of je dit soort werk als gemeente wil doen", aldus de wethouder. De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat het rouwcentrum wordt verzelfstandigd of dat het wordt overgedaan aan een commerciële partij die er interesse in heeft.