• Koetshuis Prattenburg

    Aart Aalbers

Baby geboren op kasteel Prattenburg (8)

RHENEN/VEENENDAAL We publiceren een serie verhalen welke zich afspelen op en rond landgoed Prattenburg. Het zijn veelal korte verhalen over bosbranden, stropers, bouwactiviteiten en onder andere een inbraak met een schietpartij. Inmiddels is de kasteelheer tot burgemeester van Veenendaal benoemd. Vandaag aflevering 8.

Aart Aalbers

 

Op Donderdag 15 November 1888 staat in de Amerongsche Courant: 'VEENENDAAL - Onze burgemeester jhr. Mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck bereidde Vrijdag zeer velen een waren feestdag, allereerst zeker aan de minder bedeelden; aan niet minder dan 120 gezinnen toch, werden kleinroggen (een baksel van het fijne van de bloem uit de gemalen rogge, red.)  uitgereikt en spek, naar behoefte van het gezin. De verpleegden in het Oudeliedenhuis (bejaardencentrum van hervormde kerk, red.) waren ook zeer in hun schik: zij toch werden onbekrompen op chocolade en krentenbrood onthaald, terwijl de schooljeugd, wier aantal  1.100 kinderen bedraagt, opgetogen was van vreugde.'

 

GEBOORTE  In 1888 plaatst de kasteelheer een geboortebericht in de krant: 'Bevallen van eenen Zoon: de HoogWelGeboren Vrouwe VAN ASCH VAN WIJCK-Kneppelhout. Huize Prattenburg, onder Rhenen, 11 December 1888.'

Op Donderdag 2 mei 1889 schrijft de Amerongsche Courant: 'VEENENDAAL - Woensdag is door den heer E.G. Wentink, architect te Schalkwijk, voor jhr. Mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck, burgemeester van dit dorp, op het landgoed Prattenburg, aanbesteed het bouwen eener  koetsierswoning naast het koetshuis. Inschrijvers waren de hh. G.C. van Stuivenberg f 2229,-, B. de Leeuw  f 2049,-, W. van Dolder f 1944,- B. van Kreel f 1899,-, allen hier woonachtig, en J. van Lunteren te Woudenberg f 1874,-; aan den laatste werd het werk, dat den 30. Juli moet worden opgeleverd, gegund.' De goed onderhouden koetsierswoning staat binnen de hekken van kasteel Prattenburg, heeft als adres Cuneraweg 422 en is inmiddels een rijksmonument. Vanaf het kasteel gezien waren links de stallen voor de paarden, in het midden stonden de koetsen en rechts was de woning voor de koetsier.

 

BLOEMEN TENTOONSTELLING  Op 1 augustus 1889 lezen we over een voorloper van Groei en Bloei: 'De tentoonstelling van eigen gekweekte bloemen en planten zal alhier op Zaterdag 17 Augustus worden gehouden, op het terrein om de herv. kerk, (Oude kerk op de Markt, red.) dat daartoe door hh. Kerkvoogden beschikbaar is gesteld. Door de goede zorgen der tentoonstellings-commissie, bestaande uit de hh. G. Bersma, J.P. Groenevelt en A.J. Wolsak, niet weinig gesteund door onzen burgemeester, jhr. Mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck, en diens tuinbaas, den heer Woldinga, belooft het geheel, altijd in aanmerking nemende, dat het hier eene eerste tentoonstelling van eigen gekweekte bloemen en planten geldt, wel aantrekkelijk te zullen zijn.' Kasteelheer Van Asch van Wijck blijk in 1895 ook voorzitter te zijn van de afdeling Veenendaal van het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde in de provincie Utrecht. 

 

ONGELUK Op donderdag 6 December 1894 staat in deze krant: 'VEENENDAAL - H. van Beek, koetsier op Prattenburg, had maandag toen hij een rijtuig naar Utrecht had gebracht het ongeluk te Doorn van het paard te vallen. Doordat hij een korten afstand werd meegesleept, bekwam hij nog al kwetsuren in het aangezicht.'