• Aart Aalbers

'Autisme is geen ziekte'

VEENENDAAL Iedereen die meer wil weten over autisme kan volgende week woensdag 1 april terecht bij Youké Jeugd en het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) aan de Buurtlaan-Oost 62 in Veenendaal. Dit in het kader van de landelijke autismeweek.

Aart Aalbers

Er wordt een informatiemarkt over autisme gehouden en tevens zullen daar mensen zijn die de bezoekers de mogelijkheid bieden om te ervaren hoe mensen met autisme hun omgeving ervaren. Ook kunnen ze kijken naar de film 'Een verrassend begin'. Na het bezoek weten mensen ook waarom iemand met autisme bij koud weer soms zonder jas van huis gaat.

Dat er jaarlijks aandacht voor autisme is, geeft al aan dat autisme een veel voorkomend iets is. Eén op de honderd mensen heeft een vorm van autisme. ,,Autisme is zeker geen ziekte", zo benadrukken Sylvia, Jantine, Anne en Ingrid zeer stellig. De dames die dagelijks werken met mensen met autisme vertellen heel enthousiast over hun vakgebied. ,,Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen waardoor bijvoorbeeld ruiken, horen en zien anders wordt verwerkt."

Ze geven als voorbeeld: ,,Nadert iemand met autisme een wegafzetting met veel knipperlichten, dan zal deze persoon zich in eerste instantie beperken tot de lampen. Ze zien namelijk alles als losse stukjes en zullen niet onmiddellijk denken: let op gevaar!" Ook begrijpt iemand met autisme soms een pijnprikkel niet. Zo liep een kind een week lang met een gebroken been rond.

Autisme is, volgens het team aan de Buurtlaan-Oost, niet te genezen, maar er is wel veel aan te doen. Door deze stoornis is het voor ouders vaak moeilijk om een adres voor kinderopvang of een passende vorm van onderwijs te vinden. Ook kan een dagje uit al een ramp zijn, maar ook: 'hoe vertel ik mijn kennissen en familie dat ik een kind met autisme heb?' Allemaal zaken waardoor een gezin in een isolement kan komen. ,,Voor deze ouders hebben we een luisterend oor en bieden we begeleiding aan zoals bij het plannen van de dagindeling."

Bij de rondleiding langs de behandelgroepen kunnen de bezoekers onder andere zien dat ze met pictogrammen werken. Pictogrammen geven kinderen met autisme meer structuur en duidelijkheid, precies zoals mensen zonder autisme in een stationsgebouw ook graag hebben dat er een mannetje of vrouwtje op de toiletdeur getekend staat.

Ook zal getoond worden op welke wijze ze de kinderen vaardigheden aanleren, zoals: hoe voer ik een gesprekje en hoe begrijp ik wat de ander tegen mij zegt? Iemand met autisme neemt de taal namelijk heel letterlijk en kan zich vaak moeilijk inleven in een ander.

Bij Youké Jeugd en bij de wijkteams van het CJG kunnen gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar, waarbij sprake is van autismeproblematiek, terecht. Iedereen is woensdag 1 april tussen 16.00 en 20.00 uur welkom in het (voormalige Zevenster) pand aan de Buurtlaan-Oost. De dames, die allen werkzaam zijn als ambulante begeleider of pedagogisch medewerker, moedigen iedereen die te maken heeft met autisme aan om te komen. ,,Het is voor hen fijn om mensen te ontmoeten die tegen dezelfde problemen aanlopen."