Attentie voor duurzaam inkopen

VEENENDAAL In een schrijven aan de gemeenteraad vraagt Natuur & Milieu aandacht voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van mobiliteit. Het staat bij de ingekomen stukken op de agenda van de raad.

Mobiliteitsinkopen hebben een belangrijke milieu-impact, vooral op het gebied van klimaat, gezonde lucht en leefbaarheid. Volgens Natuur & Milieu kunnen gemeenten hiermee ook laten zien dat ze hun eigen milieudoelen serieus nemen en inspiratie bieden aan inwoners en bedrijven. ,,Dat lukt bij een aantal gemeenten goed, maar 75 procent van de gemeentelijke aanbestedingen voldoet niet aan de minimumcriteria voor duurzaam inkopen en stelt geen aanvullende eisen."

Dat blijkt uit een recent onderzoek van Natuur & Milieu en Pit Point Clean Fuels. Daarmee wordt de ambitie om vanaf 2015 voor honderd procent duurzaam in te kopen in veel gemeenten niet gehaald.