• Aart Aalbers

Asbest uit Juliahoeve verwijderd

VEENENDAAL Uit de Juliahoeve op het landgoed Prattenburg is asbest verwijderd. De hoeve staat leeg en staat op de nominatie om te worden gesloopt. Het asbest is verwijderd omdat er bij een onverhoopte brand asbestresten in de omgeving terecht zouden komen.

Het ontwerp inpassingsplan is in zoverre aangepast dat er weliswaar nog steeds drie woningen voor de hoeve in de plaats komen, maar het bouwvlak is anders gesitueerd zodat het landschappelijk karakter beter tot zijn recht komt. Het college adviseert de raad geen zienswijze in te dienen tegen de provinciale plannen. Naar verwachting wordt in september een besluit genomen over het inpassingsplan.