• Foto ter illustratie.

    Jan Bouwhuis

Archeologisch onderzoek hoeft niet 'maar het is wel slim'

VEENENDAAL Archeologisch onderzoek hoeft de projectontwikkelaar bij de bouw van circa 27 grondgeboden woningen bij de Abraham Heetveldlaan en Grootveldlaan niet te doen, maar is zou volgens wethouder Engbert Stroobosscher wel slim zijn. ,,Een klein archeologisch onderzoek is financieel aantrekkelijker dan bij de bouw op een toevalstreffer stuiten, waarna het veld met een theelepeltje verder moet worden onderzocht. Het leidt ook tot vertraging bij de bouw." Met name SGP en GroenLinks stelden er vragen over.

De ontwikkeling maakt deel uit van het totale project Veeneind, dat deels ook ligt in de gemeente Rhenen. De Veenendaalse raadscommissie boog zich over het bestemmingsplan. De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken bij de ontwikkeling van Veeneind. GroenLinks vindt dat ,,misschien nog eens geprobeerd moet worden de grens met Rhenen rationeler te trekken." Recent werd een poging gedaan de grens tussen Veenendaal en Rhenen in dit gebied voor de bewoners overzichtelijker te maken, maar de gemeenten kwamen er niet uit.