• Gemeente Veenendaal

In april opening Voorpoort en reconstructie Nieuweweg-Noord

VEENENDAAL Samen met ProRail, de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Ede en Renswoude bouwt Veenendaal de ongelijkvloerse spoorkruisingen Voorpoort en Nieuweweg-Noord. Na openstelling van de Voorpoort voor doorgaand verkeer in april volgt de uitvoering van de reconstructie van de Nieuweweg-Noord. Het werk wordt naar verwachting komende zomer afgerond waarna ProRail de spoorwegovergang verwijderd.

De reconstructie van de Nieuweweg-Noord kost ruim 1,5 miljoen euro bestaat uit het verwijderen van het bestaande rioolstelsel, de aanleg van een vuil- en een regenwaterriool (een gescheiden systeem), de vervanging van de duiker in de Zijdewetering door een grotere duikerbrug alsmede het herinrichten van de weg. De weg komt binnen de bebouwde kom, de vorm is hierop aangepast. De begroting geeft aan dat in het totale bedrag onder meer voor verlichting 61.500 euro is opgenomen, voor groenvoorzieningen 14.000 euro, werken door derden 30.000 euro, kosten externe adviseurs 34.700 euro en een post onvoorzien van 101.600 euro.