• Albert Doelwijt (PvdA).

    Foto: Aart Aalbers/BDU
  • Engbert Stroobosscher (ChristenUnie).

    archieffoto

Andere bestuursstijl komt niet van de grond

VEENENDAAL Er wordt twee jaar geleden een andere bestuursstijl aangekondigd, open en onbevangen. Daar is tot nu toe weinig van terecht gekomen, stellen fractievoorzitters vast.

Gerard van Wijk

Na de raadsverkiezingen werd een nieuwe coalitie geformeerd. Het moest allemaal anders, werd met name door partijen gezegd die in de vorige coaltie niet vertegenwoordigd waren. Het college zou een open en onbevangen bestuursstijl hanteren, inspireren en voor voorbeeldgedrag zorgen. Het CDA wilde een andere politieke cultuur en werkwijze. Volgens D66 moest het bestuur de inwoners transparant en open tegemoet treden. In deze zware tijden was volgens deze partij de verleiding voor velen groot om hun heil te zoeken in oude patronen van schijnveiligheid en schijnoplossingen. ProVeenendaal wilde dat de politiek anders ging werken. Meer dan de helft van de onderwerpen bij raadsvergaderingen waren voor inwoners nauwelijks te volgen en daar moest echt verandering in komen.

Halverwege de huidige raadsperiode stellen twee fractievoorzitters vast dat van deze goede voornemens weinig terecht is gekomen. Theorie en praktijk botsen. ,,Het begon goed, maar is steeds verkrampter geworden'', zegt Albert Doelwijt, fractievoorzitter van de PvdA. De recente discussie over het lokale energiebedrijf DEVO stellen de fractievoorzitters als voorbeeld. De gehele oppositie, toch 15 van de 33 raadszetels, steunde een motie van afkeuring tegen de verantwoordelijke wethouder.

BESLOTENHEID ,,Na de affaire met de Stichting Freule Lauta van Aysma zijn er voorwaarden gesteld voor het afgeven van een borgtocht door de gemeente. Eén van deze voorwaarden is dat het bedrijf voor wie de borgstelling wordt afgegeven solide moet zijn. Daar is bij DEVO geen sprake van'', stelt Doelwijt. ,,De raad heeft haar kaderstellende en controlerende rol in anderhalf jaar grotendeels in beslotenheid moeten uitvoeren en er is geen eindoordeel gegeven hoe één en ander in zijn werk is gegaan.''

Doelwijt vindt dat de raad niet goed en tijdig is geïnformeerd en dat de wethouder weinig empathie heeft getoond in het erkennen dat er zaken niet goed zijn gegaan. Het is hem ook opgevallen dat de coalitiepartijen geen poging hebben gedaan de wethouder te verdedigen. Van een nieuwe bedrijfscultuur en een andere bestuursstijl ziet hij weinig. ,,Het mag hier en daar iets minder star zijn dan voorheen, het mag minder 'dichtgetimmerd' zijn dan in de vorige raadsperiode, het gaat erom dat op cruciale momenten de coalitie de rijen sluit en er geen verantwoording wordt afgelegd."

BELOFTE VERGETEN ,,Tot onze teleurstelling komt de nieuwe bestuursstijl onvoldoende uit de verf'', laat Engbert Stroobosscher weten. Hij is voorzitter van, met acht zetels, verreweg de grootste fractie in de Veenendaalse raad, ChristenUnie. ,,Waar het op belangrijke momenten goed is om naar alle argumenten te luisteren om een afgewogen besluit te nemen, sluit de coalitie haar gelederen en vergeet haar belofte een nieuwe stijl te willen hanteren.''

Ook Stroobosscher verwijst naar de besluitvorming omtrent DEVO. ,,Besluitvorming die voor het grootste deel achter gesloten deuren plaatsvindt omdat het college, gesteund door de coalitie, dit van belang vindt. Wij kunnen ons niet vinden in de daarvoor geheim gehouden argumentatie. Het lijkt er meer op dat het college niet met de billen bloot wil en daarvoor het geheim verklaren van het dossier DEVO goed uitkomt. Het doet zeker geen goed aan de belofte met de nieuwe bestuursstijl meer transparant te willen zijn en de samenwerking te zoeken met de hele raad.''

EIGEN VERHAAL De fractievoorzitters hadden ook verwacht dat de nieuwe bestuursstijl zou inhouden dat er meer en beter geluisterd zou worden naar wat inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen willen en nodig hebben. ,,In plaats daarvan vertelt het college vooral haar eigen verhaal en investeert in eigen public relations'', zegt Stroobosscher. ,,Maar goed, laten we nuchter blijven, zo is het altijd gegaan en zo zal het waarschijnlijk ook altijd blijven, dat is politiek. Maar tamboereer dan ook niet zo op die nieuwe bestuursstijl, zeg ik. Goede voornemens zijn prima, maar voeg de daad bij het woord. Kortom, de praktijk is vaak weerbarstiger dan je vooraf kunt bedenken.''

Wat is de toegevoegde waarde van de raad als je als coalitie de rijen blijft sluiten, bedenkt Doelwijt. ,,Het gaat toch om het belang van de inwoners van Veenendaal.''