• Joëlle Kelderman

Ambities jeugdbeleidsplan naar beneden bijgesteld

VEENENDAAL De ambities van het jeugdbeleidsplan zijn behoorlijk naar beneden bijgesteld. Dat stelde de raadscommissie dinsdagavond vast. Maar de doelstellingen zijn wel realistischer, zo werd opgemerkt door verschillende fracties. We zijn niet per se te optimistisch geweest bij de vaststelling van het plan in januari 2016, aldus wethouder Nermina Kundic. Maar achteraf wordt er getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de cijfers.

Indertijd zijn er twee amendementen door de raad aangenomen, om het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) tussentijds te evalueren en ook dit jaar de beleidsdoelstellingen te actualiseren. De adviezen van de adviesraden zijn bij de evaluatie grotendeels overgenomen. Het gaat om het verbeteren van de hulpverlening aan jongeren, aldus GroenLinks. ProVeenendaal vindt het goed dat het meer om inwoners gaat dan om geld. De vraag is wel hoe je de fraaie doelstelling voor wat betreft preventie kan realiseren. Veiligheid van het kind staat voorop, zegt D66. Lokaal Veenendaal stelt vast dat veel factoren in het circuit van de jeugdhulp buiten het zicht van de gemeente vallen.

ChristenUnie en SP willen sexting alsnog in de beleidsdoelstellingen opnemen en er niet mee wachten tot er weer nieuw beleid wordt geformuleerd. Het is volgens de wethouder een actueel en ernstig probleem, maar daar zou binnen het huidige beleid voldoende aandacht voor moeten zijn. De VVD constateert dat het terugdringen van de zwaardere zorg nog niet echt lukt en dat is teleurstellend. Verder dient de regiefunctie van het CJG verder te worden aangezet. Zo veel mogelijk lichtere zorg en zo veel mogelijk preventie blijft volgens de wethouder het uitgangspunt. Wel moet worden bedacht dat de kosten voor de baten uitgaan.