• Aart Aalbers

'Alleen advocaten worden blij van Veens parkeerdossier'

VEENENDAAL Alleen de advocaten worden er blij van. Dat is de algemene indruk die de raadscommissie krijgt bij behandeling van het nemen van een algemeen belang besluit parkeren. De gemeente exploiteert een drietal parkeergarages in het centrum van Veenendaal en verkeert al geruime tijd in onmin met de uitbaters van de private parkeergarages.

Gerard van Wijk

De gemeente wordt beticht van oneerlijke concurrentie omdat niet alle kosten worden doorberekend. De gemeente zegt dat parkeren, wanneer alle investeringen worden meegerekend, dan niet circa twee euro per uur zou gaan kosten, maar ongeveer 5,50 euro, ofwel een verhoging van 175 procent. En wie parkeert zijn of haar auto dan voor zo'n hoog bedrag in een parkeergarage?

TARIEVEN In de omliggende wijken wordt het blik vervolgens neergezet en dat is ook onwenselijk. Bovendien zijn de investeringen gedaan om het kernwinkelgebied voor bezoekers goed te kunnen bereiken en het voor consumenten en ondernemers aantrekkelijker te maken. Oneerlijke concurrentie? Wethouder Engbert Stroobosscher begrijpt het niet. ,,De tarieven ontlopen elkaar niet."

Babette Blaisse van het advocatenbureau Pot Jonker vertelt in rappe bewoordingen dat de raad weer afstevent op vernietiging van het besluit, als dat genomen wordt, door de rechter. Veenendaal zou zich al twee jaar onttrekken aan de mededingingsregels. Eerder mocht er enige tijd gratis op zaterdag worden geparkeerd in de gemeentelijke parkeergarages. Dat moeten alle Veenendalers betalen. ,,De gemeente doet zomaar een greep uit de samenlevingskas."

HOGE VERWACHTINGEN Maar de advocaat van de gemeente, van het bureau Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, ziet dit uiteraard geheel anders. Hij heeft volgens de wethouder hoge verwachtingen van het nemen van een algemeen belang besluit. Hoewel sommige fracties hier weer vraagtekens bij zetten omdat deze advocaat er vorige keer bij de langslepende procedure naast zat. De politici vinden het een lastige kwestie, de rechter moet uitsluitsel geven. Eigenlijk spinnen alleen de advocaten er garen bij, verder zijn er alleen maar verliezers, is de algemene opinie.

Het parkeerdossier is volgens de wethouder geen rustig bezit. Er is een voorinvestering gedaan voor wat de bouw van de parkeergarages betreft. Dat is gemeld aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en dat moet in de besluitvorming meetellen. ,,Dat is een investering die de overheid doet."

PRIVATISEREN Een aantrekkelijke parkeerprijs is een algemeen belang, dan blijven de mensen komen. Bovendien is het ook een taak van de gemeente om aan parkeerregulering te doen, te kijken naar aanbod en behoefte. Sommige fracties denken hardop aan privatisering, maar daar is de wethouder geen voorstander van ,,Dan ben je overgeleverd aan de private partijen en die bepalen vervolgens de prijs van het parkeerticket."

Het financieel afwaarderen van de parkeergarages is in onderzoek. Als het helemaal niet anders kan kunnen de slagbomen bij de garages worden verwijderd. Dan heeft de ACM er geen zeggenschap meer over.