• Directeur Clemens Rosmulder noemt Veenendaal een cultureel bruisende gemeenschap.

    Aart Aalbers

'Alle podiumkunst onder één dak'

VEENENDAAL Alle podiumkunst onder één dak, stelt directeur Clemens Rosmulder (50) van De Muzen. Onder dat dak bevindt zich gebouw Spectrum aan het Kees Stipplein. Behalve, van oudsher muziek, ook dans en vanaf september theater. Hij is nu één jaar zogezegd de dirigent van De Muzen. Het begin was spectaculair, hij mocht evenals zijn medewerkers en de cursisten, het gebouw niet in. Na het instorten van een gebouw op Eindhoven Airport moest de vloerconstructie van Spectrum eerst op veiligheid worden getoetst. De organisatie week uit naar het Ontmoetingshuis, maar Rosmulder is blij op het thuishonk in het centrum terug te zijn.

Gerard van Wijk

Decennia terug zag muziekschool De Muzen het licht op een bovenkamertje, nu is het uitgegroeid tot een van de belangrijkste culturele instellingen in Veenendaal. Rosmulder noemt Veenendaal een cultureel bruisende gemeenschap en vindt ,,het leuk om hier te werken." Hij gaat dagelijks op en neer vanuit zijn woonplaats Zwijndrecht, maar dat ziet hij niet als een opgave.

BREDER AANBOD Het aanbod van De Muzen is breder geworden. Zo is er de coördinatie van het programma School en Cultuur bijgekomen. ,,De participatie is goed, van de 27 Veenendaalse basisscholen doen er 23 aan mee. Enige jaren geleden was dat met tien scholen nog beduidend minder. We gaan ook een kwaliteitsslag maken. Het gaat hierbij om het versterken van de inhoudelijke kennis en kracht van de eigen docenten op scholen. En we gaan de kwaliteit van het aanbod versterken.”

KINDEREN Je hebt de betrokkenheid van de kinderen nodig, weet Rosmulder. ,,Het is trouwens een van de door de overheid geformuleerde leerdoelstellingen dat kinderen op jonge leeftijd kennis moeten hebben gemaakt met cultuur. Dat ze creatief kunnen denken. Daar worden scholen ook op getoetst, doe je wat met de leerdoelstellingen. Onze verantwoordelijkheid als De Muzen is de intermediairfunctie: het versterken dat wat binnen de scholen gebeurt naar buitenschoolse cultuureducatie. Er komt een kwaliteitsslag door middel van een certificeringstraject. Het gaat over maatschappelijke doelen, het gaat over de vorming van onze kinderen.”

VERBINDING Rosmulder ziet een regiefunctie voor De Muzen als het gaat om kunst, cultuur en erfgoed in Veenendaal. Het gaat hierbij om het leggen van de verbinding, hij wil het verder uitbouwen. ,,Van belang is dat wij als gesubsidieerde instelling, in samenspraak met andere aanbieders, de kwaliteit waarborgen. De Muzen heeft daarin een maatschappelijke opdracht die we graag uitvoeren. In dit 'huis voor de kunst' moet iedereen terecht kunnen, het bandje dat repeteert, het koor dat repeteert, een workshopdag, vergaderen, alles waar maatschappelijk en cultureel behoefte aan is.”

VEILIGHEID Wat gebouw Spectrum betreft speelt een drietal factoren een rol: veiligheid, klimaat en ruimte. Als het om veiligheid gaat is het onderzoek naar de vloerconstructie nog steeds niet helemaal afgerond en daarbij speelt ook de juridische vraag wie de verantwoordelijkheid draagt voor de tijdelijke sluiting en de daarmee gepaard gaande kosten. De veiligheid van medewerkers en cursisten is in ieder geval gegarandeerd. Als het om het klimaat gaat zijn er wel wensen. ,,De klimaatbeheersing in dit gebouw is niet zo goed. De gemeente pakt dit op.” En als het om ruimte gaat zal het duidelijk zijn dat De Muzen met het bredere aanbod om meer ruimte verlegen zit. Zo heeft bijvoorbeeld ook de cultuurmakelaar haar zakelijke thuis in het Spectrum.

RUIMTE De Volksuniversiteit is inmiddels met haar programma verhuisd naar De Cultuurfabriek. Op 1 juni stopt de subsidie en heeft de Bibliotheek de activiteiten van de VU onder haar vleugels. ,,Er valt een behoorlijke ruimte open in dit gebouw, de helft zelfs. Die willen wij graag vol spelen. Het Filmhuis is onze vaste partner, we zijn in overleg om ook nog in een kleinere zaal programmering aan te bieden.”