• Archief BDU Media

Algemene reserve wordt gespekt

VEENENDAAL Het resultaat van de derde en laatste bestuursrapportage van dit jaar laat een positief saldo zien van 1,6 miljoen euro. Dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Met de resultaten van de bestuursrapportages wordt volgens wethouder Marco Verloop een zo goed mogelijk resultaat van de jaarrekening getoond. Het betreft voor een groot deel incidenteel geld, met voor een bedrag van 344.000 euro positief aan structurele componenten. De wethouder ziet een stijgende lijn naar de toekomst qua prognose.

De verkoop van het jongerencentrum en poppodium Escape aan het Horecaplein heeft de gemeente 244.000 euro opgebracht. De voortslepende juridische afhandeling van de fraude bij de Stichting Freule Lauta van Aysma kost de gemeente ditmaal 25.000 euro.