• Google Streetview

Alert op trillinghinder toekomstige bewoners bij spoorlijn

VEENENDAAL Op de hoek van de Parallelweg/Laan der Techniek worden 32 appartementen gebouwd. Het ontwerp uitwerkingsplan Rozenbottel voorziet tevens in handhaving van een deel van het huidige kantoorgebouw De Rozenbottel. ProRail heeft de gemeente laten weten voor de toekomstige bewoners rond het spoor een 'goede buur' te willen zijn.

De beoogde woningen zijn namelijk dichtbij het spoor gepland en dan kan er als gevolg van het treinverkeer trillinghinder voor de bewoners ontstaan. Overal in het land waar woningen dichtbij het spoor staan of worden gebouwd is ProRail sinds enige tijd alert op deze hinder.

GEEN NORMEN Er bestaan geen wettelijke normen voor trillinghinder en daarom acht ProRail het gewenst hiervoor in de planvorming aandacht te besteden. De gemeente vindt dat vanuit het algemene uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening het wenselijk is om inzicht te hebben in mogelijk (nadelige) effecten op de woningen en het woongenot. Uit een door het bureau Peutz uitgevoerd onderzoek blijkt dat ,,de trillingsniveaus, bij een goed gedimensioneerde fundering, voldoen aan de richtwaarden." Geadviseerd wordt de gebouwconstructies met behulp van een 'eindige elementen methode' door te rekenen op eigenfrequenties van de vloeren en op dempend vermogen van de fundatie om in de woningen eventuele hinder uit te sluiten.

De gemeente concludeert dat trillinghinder geen gevolgen behoeft te hebben voor de bouwmogelijkheden die het uitwerkingsplan biedt. De toelichting van het uitwerkingsplan is aangevuld met een paragraaf over het onderwerp trillinghinder. Hierin is onder andere de conclusie van het trillingonderzoek verwoord.