• Archief BDU

Afvoer van regenwater vergt meer aandacht

VEENENDAAL De infiltratie en afvoer van (regen)water vergt meer aandacht. Dat laat het college in de kadernota aan de raad weten, die er binnenkort over gaat praten. ,,Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan kent naast de drie zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater ook de zorgplicht voor waterbeheer. Als gevolg van de klimaatverandering is de verwachting dat de hoeveelheid neerslag wijzigt en in steeds heftigere korte periodes neer komt, meer water in dezelfde tijd."

Gerard van Wijk

Het bovengronds afvoeren van regenwater raakt weer meer in gebruik. Bij de opzet van de nieuwe wijk Veenendaal-Oost is daar rekening mee gehouden, met behalve drieduizend woningen ook veel oppervlaktewater. In het historische centrum is dat anders. Daar is het stedelijk gebied, zoals ook in andere gemeenten, voor het grootste deel verhard door wegen, parkeerplaatsen, pleinen en gebouwen. Op diverse plekken is groen verdwenen. Particulieren hebben daar in de laatste decennia ook een bijdrage aan geleverd door hun tuinen te betegelen. Gevolg is dat het regenwater slechts beperkt kan worden opgenomen door de ondergrond. In het algemeen wordt het regenwater afgevoerd via het riool, maar tijdens steeds meer voorkomende hevige buien kunnen het rioolstelsel of de zuivering overbelast raken. Dan ontstaat er overlast.

De reserve riolering bedraagt twee miljoen euro. Er hoeft volgens het college geen extra verhoging van het rioolrecht te worden doorgevoerd. Voorgesteld wordt volgend jaar het rioolrecht alleen trendmatig te laten stijgen. Ook voor de komende jaren wordt geen grote stijging van deze tarieven voorzien. Wat het groen betreft moet de vergaande samenwerking tussen de bedrijven, de (voormalige) sociale werkvoorziening, de ACV en de gemeentelijke organisatie bijdragen ,,aan het zoveel mogelijk op peil houden van het onderhoudsniveau bij afnemende budgetten."