• Foto: Aart Aalbers/BDU

Aftrap nieuw poppodium in september

VEENENDAAL ,,Laat de jongeren leidend zijn", verzucht voorzitter Jelle Ganzeveld van de Stichting Alive! Dat lijkt een vanzelfsprekende verzuchting als het gaat om het opzetten van een nieuw poppodium. Als opvolger van het december 2013 ter ziele gegane jongerencentrum en poppodium Escape.

Gerard van Wijk

Maar de uitspraak is wel begrijpelijk. Immers, van de animo van de jongeren zal het afhangen of het nieuwe initiatief de sleutel is voor een voorspoedige toekomst van poppodia, verspreid over de gemeente. In plaats van geconcentreerd op één plek, zoals het geval bij Escape. ,,De focus ligt op de programma's, niet op een pand. Jongeren weten via sociale media de plekken te vinden waar wat te doen is."

Ganzeveld ziet het wel zitten, evenals de andere vertegenwoordigers in de initiatiefgroep: van muziekschool De Muzen, Org&Co en Creative Artschool Elevate. Van de kerngroep van het voormalige Escape hebben twee mensen meegedacht over vorm en inhoud van wat in hedendaags jargon 'van popcultuur 1.0 naar popcultuur 2.0' wordt genoemd.

De aftrap staat gepland in het derde weekend van september, in een tent op het zogeheten landjepik terrein in het centrum, met als het even kan een bekende Nederlandse band. Er wordt een projectleider aangetrokken, een zzp'er met een aantal uren, die het initiatief verder moet invullen.

,,Hij of zij functioneert als een vliegwiel voor de programmering en zorgt voor de nodige bereikbaarheid en de continuïteit van het programma." Er is in de afgelopen tijd een brainstormsessie geweest met de mensen die in Escape bezig waren en er is een eerste opzet gemaakt. ,,Het is een lerend proces, niet dichtgetimmerd", laat Ganzeveld weten.

Wat er in ieder geval aankomt is de uitreiking van een popprijs, met een tweetal outdoor events. Waarbij een wens van de initiatiefgroep is dit te koppelen aan koopzondagen. In de gebouwen van Elevate en De Muzen zijn oefenruimtes beschikbaar en de horeca kan deelgenoot worden bij talentontwikkeling. Extern deskundige Dick te Winkel vindt het een ambitieus maar passend plan ,,waarbij we een duurzame basis leggen voor popcultuur in Veenendaal."

Hij kan het weten na een kwart eeuw werkzaam te zijn in de podiumkunstensector. Hij adviseert gemeenten trouwens ook over de uitvoering van bezuinigingstaakstellingen. En laat Escape nu het loodje te hebben gelegd bij de overgang van het welzijnswerk naar een andere aanbieder, in combinatie met een behoorlijke bezuiniging.

De gemeenteraad heeft 270.000 euro beschikbaar gesteld voor een pop- en cultuurpodium, voor dit jaar en de volgende twee jaren. Wethouder Arianne Hollander is blij dat zij de wens van de raad heeft kunnen honoreren. ,,Het programma bevat verschillende elementen zoals buitenactiviteiten, die aansluiten bij bestaande evenementen en festivals, talentpresentaties van bandjes, dj's, dichters en stand-up comedians, workshops, jamsessies en masterclasses." Zij kijkt uit naar de eerste activiteiten. Het enthousiasme is er, nu de jongeren nog.