• Siese Veenstra

Afspraken over levensloopgeschikte woningen

VEENENDAAL Voor de komende jaren gaat de gemeente samen met Patrimonium woonservice, de Veenendaalse Woningstichting en de huurdersverenigingen afspraken maken over de bouw van aantallen levensbestendige en zorggeschikte woningen. Ook gaat de gemeente zich inspannen om ontwikkelaars levensloopbestendige woningen te laten bouwen. Dat zijn partijen overeengekomen bij de prestatieafspraken voor komend jaar.

Zowel de gemeente als de woningcorporaties wil meer levensloopbestendige woningen realiseren ,,zodat de bewoners zo nodig (zelfstandig) kunnen blijven wonen." Het gaat er hierbij om zodanig te bouwen dat de woning voor meerdere doelgroepen, al dan niet met beperkingen, geschikt is of geschikt is te maken. ,,Op die manier kunnen mensen met een beperkte lichamelijke beperking, ondanks deze beperking, prettig en comfortabel wonen."

Nieuwbouwwoningen worden als uitgangspunt levensloopgeschikt gebouwd. Het gaat dan onder andere om toegankelijkheid en breedte van deuren. Ontwikkelaars zijn zelf verantwoordelijk voor de zorggeschiktheid van projecten. Per project wordt afgestemd of sociale huurwoningen zorggeschikt kunnen worden gerealiseerd, zeker daar waar zorgvoorzieningen nabij zijn.

Uitgangspunten zijn onder meer dat de slaapkamer en badkamer gelijkvloers zijn met de woonkamer, een deurbreedte van 90 cm, dat gemeenschappelijke ruimtes zijn voorzien van deurautomaten, dat er een stallingmogelijkheid is voor het plaatsen van een scootmobiel met oplaadpunt en er geen drempels zijn in de woning en de gemeenschappelijke ruimtes.