Afscheid van Cultuurkoepel nu definitief

VEENENDAAL De activiteiten van de Stichting Cultuurkoepel Veenendaal zijn vanaf begin dit jaar overgeheveld naar de grotere culturele instellingen. Het afscheid is nu definitief bij de vaststelling door de gemeente van de subsidie voor 2014 (190.881 euro) en het terugvorderen van het liquiditeitssaldo van ruim 13.000 euro van de stichting. Dat bedrag moet nog deze maand naar de gemeente overgemaakt zijn.

Bij de bezuinigingsronde is besloten vanaf dit jaar voor ruim drie ton te bezuinigen op de culturele instellingen. Die hebben vervolgens zelf een plan gemaakt hoe deze bezuiniging op te vangen en daarbij is besloten de Cultuurkoepel op te heffen. Voor 2017 staat trouwens nog een bezuiniging op cultuur in de steigers. De Cultuurkoepel verzorgde het digitale communicatieplatform van tien grotere culturele instellingen en drie cultuurclusters van koren, muziekverenigingen en amateurtoneelverenigingen. Ook het programma school en cultuur voor het basisonderwijs behoorde tot de activiteiten, die nu door de grotere culturele instellingen zijn overgenomen.