• Gökhan Çoban

Afdeling van politieke partij Denk in Veenendaal

VEENENDAAL De afdeling Veenendaal van de politieke partij Denk is in oprichting. Dat zegt het raadslid Gökhan Coban. Hij was eerst afdelingsvoorzitter en tot voor kort raadslid voor D66, stapte uit die partij omdat hij het niet eens is met het gebrek aan vertrouwen in wethouder Frits Beckerman en ging korte tijd in de raad verder als 'fractie Coban'. Veenendaal zou een van de eerste gemeenten in Nederland zijn waar Denk een afdeling heeft.

Gerard van Wijk

Het gaat snel en Coban verwacht dat de lokale afdeling er op korte termijn kan zijn. ,,Er is veel bijval op Facebook en een groep medestanders is actief. Het is geen éénmanspartij, zoals bij Wilders. Het wordt lokaal een partij met structuur en een bestuur, zoals het hoort. Zo krijg je interne democratie en zo gaan we werken naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018." Denk is volgens Coban, die als ZZP'er in het dagelijks leven zelfstandig adviseur is op het gebied van het sociale domein, absoluut geen partij voor in hoofdzaak Turkse Nederlanders. ,,Ik ben enige malen op het partijbureau in Rotterdam geweest en daar zie je mensen van verschillend slag rondlopen, een mix uit de samenleving."

Bij Denk ,,mag je zijn wie je bent. Daar hoort een identiteit bij en die is persoonlijk. De discussie op de sociale media is hard, het gaat om afkomst, geaardheid en leeftijd. Meningen van kopstukken van Denk zorgen voor weerstand, maar ga met ons de dialoog aan", aldus Coban. Veenendaal noemt hij een prachtige stad, maar ,,we moeten niet langs, maar met elkaar leven. Er is sprake van een grote steden problematiek, er zijn wijken waar alleen blanke Nederlanders leven. Er is ook niet altijd de wens om samen te leven, er zijn weinig gemeenschappelijke activiteiten. We moeten één gemeenschappelijk Veenendaal voor ogen hebben."

Anders dan is gesuggereerd is Coban niet overgestapt van D66 naar Denk. Hij heeft na zijn afscheid bij D66, als 'fractie Coban' nagedacht over zijn politieke toekomst en is zo bij Denk terecht gekomen. ,,In mijn periode bij D66 ben ik niet met Denk bezig geweest. Er is veel voorgevallen in de fractiekamer van D66, maar daar ga ik verder niet op in. Ik wil anderen niet beschadigen, maar er zijn grenzen overschreden, er is op ondemocratische wijze druk op mij uitgeoefend. Ik mocht niet als enige D66'er tegen het opzeggen van het vertrouwen in Beckerman stemmen." Coban laat de juristen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uitzoeken of het juridisch geheel in orde is dat hij volgens een lokaal reglement van orde niet als fractie Denk de komende anderhalf jaar in de raad mag zitten.