Adoptie Veenendaalse rotondes door bedrijven

VEENENDAAL De gemeente gaat inventariseren welke rotondes in Veenendaal in aanmerking komen voor adoptie door bedrijven. In veel gemeenten is er al een soortgelijke regeling, waarbij plaatselijke bedrijven worden betrokken bij het onderhoud van rotondes. In ruil hiervoor krijgen bedrijven de mogelijkheid hun bedrijfsnaam op de rotonde te plaatsen. Een motie van deze strekking werd door een raadsmeerderheid aangenomen.

Volgens SGP, ChristenUnie, D66 en VVD is er veel belangstelling in het land voor het adopteren van rotondes, waarvan er ook in Veenendaal veel zijn. „Adoptie kan leiden tot besparingen in de onderhoudskosten van de gemeente en kan ook bijdragen aan verhoging van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte." Gedacht wordt aan bedrijven die activiteiten hebben op het gebied van aanleg of onderhoud van groenvoorzieningen.