• AM RED

Actualisatie van plannen voor Brouwerspoort

VEENENDAAL Er ligt een actualisatie van het ontwerpbestemmingsplan Brouwerspoort op tafel. Het idee voor de ontwikkeling van het oostelijk deel van het centrum dateert uit 1989. Het plan werd door de raad in 2008 vastgesteld. Dat was ook het moment dat een economische crisis de detailhandel en bouwsector hard trof. Aan realisatie van plannen kon voorlopig niet worden gedacht. Anno 2019 ziet de wereld en dus ook Veenendaal er anders uit en actualisatie van de plannen is gewenst.

Gerard van Wijk

In grote lijnen is overigens uitgegaan van het oorspronkelijke bestemmingsplan. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen en dat leidt tot beleidsmatige wijzigingen. Wethouder Martijn Beek kan er zo enkele noemen: detail verschuift naar andere functies, wonen op de begane grond wordt op sommige locaties meer mogelijk gemaakt en het stadsstrand blijft grotendeels en nadert de definitieve voltooiing.

LEEGSTAND Het consumentengedrag is in de afgelopen tien jaar danig veranderd. Verkopen via digitale kanalen spelen hierbij een voorname rol. De leegstand is in het centrum behoorlijk hoog geweest, tot tegen de twintig procent van de winkels. Dat beeld heeft zich wel behoorlijk hersteld, maar de indruk is dat het 'nooit meer zoals vroeger wordt'. Niet alle leegstand zal verdwijnen. Daarom zijn gemeente en ondernemers op zoek om het straatbeeld levendig te houden.

HORECA Een andere invulling van leegstaande panden, voorlopig of definitief, helpt daarbij. ,,Winkelen wordt steeds meer vrijetijdsbesteding, er is een toenemend belang van persoonlijke binding." Er zijn actualisaties van kleine omvang en sommige hebben een verderstrekkende betekenis. Zo wordt horeca toegevoegd rond het Thoomesplein en het stadsstrand. ,,Dat versterkt de verblijfsfunctie." Bij het gebouw Tricotage wordt kantoorruimte op de tweede bouwlaag toegestaan en er is geen detailhandel meer mogelijk. Nieuw is een Poortgebouw van maximaal 23 meter hoogte, met op de begane grond commerciële ruimten. Verder appartementen, waar veel vraag naar is, en ook is een hotelaccommodatie toegestaan.

OMGEVINGSWET Wat ook nieuw is, is dat de gemeente bij de realisatie van de plannen nu al gaat werken vanuit de gedachte van de komende Omgevingswet. Het is nog niet duidelijk wanneer deze wet in werking treedt. De Omgevingswet vervangt bestemmingsplannen, geeft minder gedetailleerde regelgeving en meer ruimte voor dynamiek in de leefomgeving. Dat is althans het uitgangspunt.

KWALITEIT Een ander uitgangspunt is dat Veenendaal de regionale aantrekkingskracht moet behouden. Bij Brouwerspoort gaat kwaliteit voor kwantiteit, dat idee was er tien jaar geleden al en is er nog steeds. Het gaat om een combinatie van winkels, cultuur, een goed horeca-aanbod, ruimte voor startende ondernemers, zzp'ers en kunstenaars, activiteiten en evenementen.

Donderdag 13 juni is er een informatiebijeenkomst, in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis tussen 19.00 en 20.30 uur.