• Koen Suyk

Actie om 30 kilometer-zone Rembrandtlaan

VEENENDAAL Een Staande-houden-actie vindt plaats op woensdag 30 mei 15.00-17.00 uur plaats op het Rembrandtpark en de Rembrandtlaan in Veenendaal. Doel van de actie is alle weggebruikers erop te attenderen dat ze zich in een 30 km-zone bevinden.

De actie vindt plaats op initiatief van een aantal bewoners aan het Rembrandtpark en de Rembrandtlaan, onder aanvoering van Bewonerscommissie Rembrandtpark.  Zij namen het initiatief en vond gehoor bij Dirk Bok, gemeente Veenendaal, Marjolijn Vonhof, Veilig Verkeer Nederland en bij wijkagent van de Politie Veenendaal. Op 30 mei tussen 15.00 en 17.00 uur worden bestuurders die te hard rijden, staande gehouden door wijkagent. Ze worden dan nadrukkelijk op de 30 km-zone gewezen.

Bewonerscommissie Rembrandtpark: ,,In deze publieksvriendelijke actie worden géén snelheden gemeten en ook worden er géén bekeuringen uitgeschreven. De bestuurders krijgen wel een flyer uitgereikt waarop de 30 km-zone op het Rembrandtpark en de Rembrandtlaan duidelijk staat aangegeven."

,,Samen met bewoners en bewoners van Rembrandtlaan voeren we actie om de weg veiliger te maken. Inmiddels hebben zich meer aanwonenden aangesloten. Deze Staande-houden-actie is bedoeld om bestuurders bewust te maken van de 30 km-zone. Helaas wordt er nog steeds te hard en onverantwoord gereden. Deze actie is echt nodig, ik ben dan ook heel blij met de hulp van de gemeente, de politie en VVN."

Het Rembrandtpark en de Rembrandtlaan zijn vanaf de Randweg tot aan Kerkewijk al geruime tijd een officiële 30 km-zone. Tot groot ongenoegen van de aanwonenden zijn er te veel bestuurders die zich niet aan de 30-km houden. De Staande-houden-actie zal daarom in het najaar van 2018 nogmaals herhaald worden.