• Ton Dijkstra

ACM: 'Veenendaal trok eigen parkeerterreinen voor'

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal moet van de Autoriteit Consument & Markt kostendekkende tarieven rekenen bij gemeentelijke parkeerterreinen en parkeergarages. Zo stopt de oneerlijke concurrentie met Q-Park, de exploitant van twee parkeergarages in Veenendaal.

Q-Park vindt dat de gemeente oneerlijk concurreert, omdat zij te lage tarieven hanteert voor de gemeentelijke parkeergarages en op de parkeerterreinen. Daarom heeft Q-park begin dit jaar een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

ONEERLIJK Uit onderzoek van de ACM blijkt dat Veenendaal inderdaad niet alle kosten doorberekent in de parkeertarieven van gemeentelijke parkeergarages en parkeerterreinen. De gemeente leidt verlies op de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages en parkeerterreinen. De gemeente compenseert dit verlies onder andere met belastinggeld. Hierdoor kan de gemeente lage tarieven aanbieden voor haar parkeergarages en parkeerterreinen. Dat is oneerlijke concurrentie.

MAATREGELEN Volgens de Wet Markt en Overheid mag een gemeente geen publieke middelen, zoals belastinggeld, gebruiken voor activiteiten die een commercieel bedrijf ook uitvoert. Daarom wil de ACM dat Veenendaal haar tarieven aanpast of andere maatregelen neemt om te voldoen aan de Wet Markt en Overheid.

PARKEREN Commerciële aanbieder Q-Park biedt in Veenendaal 780 parkeerplaatsen aan in de parkeergarages Passage en Corridor. De gemeente biedt in het centrum van Veenendaal 936 parkeerplaatsen aan in drie parkeergarages: Arie van Hensbergen, Gemeentehuis en Tricotage. Daarbovenop exploiteert de gemeente ook twee parkeerterreinen: Coornhertpad en Duivenweide. Er is daarnaast nog één andere aanbieder van parkeergarages in het centrum van Veenendaal.

Overheden moeten alle kosten doorberekenen in de tarieven voor slagboom-parkeren, omdat ze anders oneerlijk concurreren met commerciële bedrijven. Kosten van economische activiteiten mag de overheid dus niet compenseren met opbrengsten uit haar publieke taken.