• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Achthonderd deelnemers aan dialoog over verlevendiging centrum

VEENENDAAL De klad zit erin. Zegt de een. Er is sprake van een opleving. Zegt de ander. Het glas is half vol of half leeg, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Het gaat woensdagavond in het gemeentehuis op een door de gemeenteraad georganiseerde en drukbezochte dialoogbijeenkomst over het centrum van Veenendaal. In de economisch moeilijke voorbije jaren is het daarmee niet goed gegaan, zoals ook elders met stadscentra.

Veel faillissementen, een aanmerkelijk percentage leegstand en voorspellingen van retaildeskundigen dat het winkelbestand nog verder zal inkrimpen, of het nu wel of niet beter gaat met de economie. Kortom, er moet wat gebeuren. Dat vindt de raad, dat vindt het college en dat vinden ondernemers en pandeigenaren. Het centrum moet aantrekkelijker, meer uitnodigend, meer beleving en de vraag dient te worden beantwoord hoe de regiofunctie behouden kan blijven.

Daarom deze dialoogbijeenkomst. Er is een uitgebreid traject aan vooraf gegaan, met een digitaal onderzoek en twintig raadsleden die het centrum ingingen met een vragenlijst. Waarbij werd opgemerkt dat je op deze manier vragen stelt aan consumenten die al gekomen zijn, terwijl het wellicht interessanter is diegenen te bevragen die niet of niet meer gekomen zijn. De raadsleden hebben de confrontatie met het winkelend publiek als positief ervaren. Het kwam voor dat mensen die graag hun mening wilden geven in de rij moesten staan voor ze aan de beurt kwamen. Ruim achthonderd respondenten kwamen via de enquete en de straatinterviews met suggesties en ideeën hoe het centrum levendiger kan worden gemaakt. Niet alleen de ondernemers maar ook de gemeente vindt dit van belang. Consumenten willen volgens kenners goed kunnen winkelen, maar ook beleving. En de werkgelegenheid is ook geen ondergeschikte zaak, het gaat om enkele duizenden werknemers.

Er zijn winnaars en verliezers, zei de retaildeskundige. ,,Ede of Veenendaal? Zorg dat je een winnaar bent." De raadsleden inventariseerden wat ideeën, van een poffertjeskraam tot een draaiorgel, van een foodtruck festival tot een braderie, van een openbare piano tot in ieder geval met grote regelmaat evenementen, kortom beleving. Lagere parkeertarieven zijn gewenst, velen maken zich zorgen om de leegstand en de zondagopenstelling van winkels ziet menig bezoeker van het centrum ook wel zitten. Hoe krijgen we dat dynamische centrum, vroeg directeur Mieke van Dijk van de Openbare Bibliotheek. Zij gaf zelf het antwoord: de drie c's ofwel commercie, cafés en cultuur.

Met de uitkomsten gaat de raad nu aan de slag en vervolgens wordt bekeken waarin geïnvesteerd dient te worden om het gewenste doel te bereiken. Waarbij het niet alleen gaat om investeringen van de gemeente, ook andere betrokkenen moeten bijdragen.

Meer in de papieren krant volgende week.