• Archief BDUmedia

Aantal misdrijven in Veenendaal vrijwel gelijk gebleven

VEENENDAAL Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Veenendaal is in 2018 bijna gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit het 'Veiligheidsbeeld Midden Nederland' van bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Het aantal misdrijven in Veenendaal daalde met 1% ten opzichte van 2017. De afname in Veenendaal is vooral terug te zien bij het aantal woninginbraken (-14%) en vernielingen (-17%). Deze vertoonden in 2017 een stijging. Andersom is ook het geval: waar vorig jaar een daling was te zien, is er nu een stijging, zoals bij winkeldiefstal (+34%), fietsdiefstallen (+27%), autokraken (+26%) en geweldsmisdrijven (+2%).

Burgemeester Gert-Jan Kats: ,,We zien in de landelijke trends dat de traditionele criminaliteit (woninginbraken) daalt. Er vindt een verschuiving plaats naar ondermijning. We blijven wel inzetten op het voorkomen van woninginbraken, want dat is een ingrijpende gebeurtenis. In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) zijn de High Impact Crimes opgenomen als lokaal speerpunt. Dit betekent dat hier de komende periode gezamenlijk op wordt ingezet."

De rol van een inwoner of ondernemer is hierbij niet onbelangrijk. Kats: ,,Bel bij verdachte situaties direct 1-1-2, zodat de politie meteen in actie kan komen. Door de WhatsApp-groepen, Burgernet en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is de kans veel groter dat een inbraak wordt voorkomen of dat het bij een poging blijft. Door samen alert te blijven op verdachte situaties maken we Veenendaal veiliger."

INBRAKEN EN VERNIELINGEN Het aantal woninginbraken is in 2018 met 14% gedaald ten opzichte van 2017. Op verschillende vlakken hebben gemeente, politie en Patrimonium woonstichting maatregelen genomen en zijn er preventieactiviteiten geweest, zoals het gratis in bruikleen geven van mobiele alarminstallaties voor inwoners tijdens vakanties. Eigenaren van koopwoningen kunnen de kosten voor het PKVW-certificaat terugvragen bij de gemeente (veiligheid@veenendaal.nl). Het aantal vernielingen is met 17% gedaald.

JONGERENOVERLAST Het aantal meldingen over jeugdoverlast is afgelopen jaar wederom gedaald. ,,Politie en toezichthouders blijven stimuleren dat bewoners dit melden en ontvangen graag informatie waar en wanneer bewoners te maken hebben met overlast'', aldus Kats. ,,Dit helpt de politie en toezichthouders om gerichter toezicht te houden en te handhaven. Wel zien we een stijging van het aantal fietsdiefstallen en autokraken. Gemeente en politie zetten lokfietsen in op hotspotlocaties. In het centrum kunt u uw fiets in de openbare fietsenstallingen (Suikervat en Tricotage) neerzetten. Zorg er altijd voor dat u gebruik maakt van twee sloten die vastzitten aan uw voorwiel, frame en een vast object.''

MELDEN Mensen die signalen van criminaliteit zien moeten zich melden bij de politie. In Veenendaal zijn er nu al 140 WhatsApp groepen actief. Deze groepen zijn in het leven geroepen om alert te zijn op verdachte situaties in de buurt en deze te melden bij de politie via 1-1-2. Ook de Burgernetapp is een hulpmiddel in de opsporing. Met de Burgernetapp werken inwoners, politie en gemeente samen aan het oplossen van een misdrijf of het opsporen van een vermist persoon. ,,Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat iemand wordt opgespoord. Wilt u de politie niet bellen en anoniem een melding doen, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meldt het op www.meldmisdaadanoniem.nl. U kunt signalen over uw wijk ook rechtstreeks bij de gemeente melden via veiligheid@veenendaal.nl.''

VEILIGHEIDSPLAN 2019-2022 In december 2018 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Voor het eerst is dit plan opgesteld samen met de gemeenten Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Met de politie en het Openbaar Ministerie ligt de gezamenlijke focus voor de komende vier jaar op ondermijning. De gemeenten zoeken samenwerking als ze bij speerpunten overeenkomsten zien. Zo verdelen de gemeenten de capaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk.

In de gemeente Veenendaal kwam tijdens de gesprekken met inwoners drugsoverlast als terugkerend punt naar voren. Ook High Impact Crimes, zoals woninginbraken, overvallen en huiselijk geweld, hebben blijvende aandacht. Het andere lokale speerpunt is het voorkomen van polarisatie. Daarnaast is cybercriminaliteit als aandachtspunt opgenomen.