• Het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost.

    Archief BDUmedia

Aanloopverliezen Ontmoetingshuis half miljoen meer

VEENENDAAL De aanloopverliezen van het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost moeten door de gemeente met 477.000 euro worden aangevuld. De SGP vraagt wat de beheerstichting doet om het exploitatietekort zo laag mogelijk te houden. Volgens het college kan de stichting in de uitgaven niet echt veel besparen. Een lager exploitatietekort moet verwezenlijkt worden door de opbrengsten te optimaliseren.

In voorgaande jaren was het Ontmoetingshuis moeilijk te verhuren door een grote groei van het aantal leerlingen van de scholen die er gehuisvest zijn, en door de ongelijkvloerse zaal. Na het gereedkomen van de tweede fase van de bouw van het Ontmoetingshuis is het beter te verhuren. Het onderwijs heeft een eigen vleugel en de vloer in de ruimte in de centrale hal is aangepast. ,,De stichting kan nu serieus een netwerk gaan opbouwen voor de verhuur", aldus het college. De wijk is nog volop in ontwikkeling en het inwonertal is nog niet op het gewenste niveau voor een goede verhuur.