• BDUmedia

'Aandacht voor kwetsbare mensen speerpunt'

VEENENDAAL ,,Aandacht voor kwetsbare mensen en hun omgeving is in de komende periode een speerpunt." Dat blijkt uit de gemeentelijke nota ´Een gezond Veenendaal in 2022´. Volgens de beleidsbepalers is Veenendaal op de goede weg. ,,Het beleid van de afgelopen vier jaar heeft zichtbaar zijn vruchten afgeworpen." Jongeren drinken in het algemeen minder alcohol, het is gedaald van 32 naar 26 procent. Zorgelijk is echter de groei van het aantal jongeren dat (soms) veel alcohol drinkt, dat is gestegen van 58 naar 65 procent.

Verder bewegen ouderen meer en is dankzij inspanningen het JES-gebied (Jan Roeckplantsoen, Engelenburg, Schrijverswijk) ,,op weg een gezonde wijk te worden." Maar er zijn in Veenendaal nog de nodige problemen op te lossen. Zo is er een groeiend aantal mensen met ernstig overgewicht en is er een groot aantal ouderen dat zich eenzaam of sociaal geïsoleerd voelt. Het aantal ernstig eenzamen ligt om en nabij de negen procent, terwijl bijna twaalf procent sociaal geïsoleerd is. Prioriteit van de gemeente is de medische zorg dicht bij de inwoners te brengen door voldoende medische centra met dekkend zorgaanbod in de wijken te realiseren.

De GGD Utrecht heeft een aantal wijken/buurten in kaart gebracht waar extra aandacht nodig is als het gaat om de lichamelijke en mentale gezondheid, overgewicht, eenzaamheid en financiën. Het betreft Achterkerk, Dragonder Zuid, Schilderswijk, Het Aambacht/Engelenburg en ´t Hoorntje/Molenbrug.

Opvallend is dat het aantal éénpersoonshuishoudens in Veenendaal in de afgelopen jaren is verdubbeld, van 7,5 naar ruim 15 procent. Zij wonen met name in de sociaal zwakkere wijken. De gemeente stelt alert te willen zijn op de samenhang met problematiek zoals eenzaamheid, schulden, lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen.