• Jacques Jullens Photography

Aan de slag met het energieconvenant

VEENENDAAL De gemeente en het Veenendaalse bedrijfsleven gaan voor de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Om dat kracht bij te zetten hebben ze, afgelopen zomer, een energieconvenant afgesloten. De bedrijven die zich aansluiten krijgen hulp om van start te gaan. Wie zich niet aansluit, kan vanaf nu rekenen op handhaving vanuit de Omgevingsdienst.

Bedrijven moeten zich al jaren houden aan de landelijke regelgeving die het nemen van energiemaatregelen verplicht. Hier is in het verleden niet op gehandhaafd. Met dit convenant hopen het bedrijfsleven en de gemeente dat dit ook niet nodig is. Wel is afgesproken dat ingezet wordt op de handhaving bij bedrijven die zich niet aansluiten. Zo gaat de Omgevingsdienst vijftig bedrijven per jaar extra controleren.

VEERTIG BEDRIJVEN Energiemaatregelen leveren de ondernemers financieel voordeel op en inmiddels hebben veertig ondernemers zich aangesloten bij het energieconvenant. Dat stemt de gemeente positief. Wethouder Nermina Kundic: ,,We zijn trots op ons bedrijfsleven dat zich zo goed weet te verenigen en allerlei initiatieven onderneemt om onze gezamenlijke ambitie op het gebied van energie te halen. In Veenendaal hebben we gelukkig veel bedrijven die hier niet alleen ondernemen, maar echt onderdeel zijn van de Veense samenleving en een enorme maatschappelijke impact hebben."

SAMENWERKING Ondernemend Veenendaal heeft met ondersteuning van de gemeente een energiemanager aangesteld. Bedrijven die het convenant ondertekenen en lid zijn van een Coöperatieve Vereniging van de bedrijventerreinen, krijgen een gratis QuickScan om in kaart te brengen wat er moet gebeuren. Vervolgens hebben ze zes maanden de tijd om een plan van aanpak op te stellen en dit in drie jaar uit te voeren. ,,Gedurende die tijd zal de gemeente bij de bedrijven die door regelgeving verplicht zijn maatregelen te treffen niet handhaven. We belonen liever ondernemers die voorop willen lopen", aldus Kundic.

Via de campagne 'Veenendaal plaats voor Nieuwe Energie' zorgt de gemeente voor allerlei informatie rondom energiebesparende maatregelen, gezamenlijke initiatieven, subsidies en goede voorbeelden. Voor meer informatie zie: www.nieuweenergieveenendaal.nl.