• Aart Aalbers

2,6 miljoen voor groen- en boombeheer

VEENENDAAL Je kunt waarachtig niet beweren dat de gemeente Veenendaal zich niets gelegen laat liggen aan het onderhoud van de openbare ruimte. Navraag bij de gemeente leert dat voor het groen- en boombeheer jaarlijks 2.619.000 euro beschikbaar is.

Gerard van Wijk

'De vrouw van het half miljoen' wordt het raadslid Tineke Bette (ChristenUnie) sinds de laatste raadsvergadering genoemd. Op haar voorstel wordt er eenmalig 500.000 euro aan toegevoegd en daar blijft het niet bij. Zij kondigde aan bij bespreking van de kadernota deze week nog eens acht ton voor de komende jaren in het onderhoud te willen steken en is er vast van overtuigd dat dit lukt.

Nu heeft de gemeente financieel wat meer te verhapstukken dan in vorige jaren, maar 1,3 miljoen meer naar onderhoud van de openbare ruimte, ofwel de helft meer dan het huidige budget, is wel een gulle geste. Dat vond Albert Doelwijt (PvdA) ook. Hij vroeg waar precies sprake is in Veenendaal van een chaotische situatie in de openbare ruimte, waar rijwegen worden overwoekerd door graszoden, wat Bette gezegd had. Alsof we hier in een of ander Afrikaans ontwikkelingsland verblijven.

VAN A NAAR C ,,Er is nu geld. Doe je niets dan gaan we in de wijken en op de bedrijventerreinen van B naar C niveau. Ik woon 36 jaar in Veenendaal, zit veel op de fiets en ben al 15 jaar raadslid. Ik weet nog dat er dramatisch bezuinigd is op het onderhoud in de openbare ruimte. We hadden A plus, maar in de afgelopen jaren moest er weer op het onderhoud bezuinigd worden. Dat hebben we geslikt, maar wel gezegd: als er geld komt dan gaan we dat eraan besteden. Achterstallig onderhoud leidt tot verrommeling en dat brengt vandalisme en criminaliteit mee." Bette is ook voorzitter van de Stichting Veenendaal Schoon en dat verklaart haar affiniteit met het onderwerp.

WEINIG TE ZIEN De fotograaf werd op pad gestuurd om de verrommeling vast te leggen, maar behalve hier en daar overhangende takken op wandel- en fietspaden en wat groen bij bushokjes en stoepranden door het niet met regelmaat langsturen van de veegmachine, is er weinig te constateren. Dat stelt Doelwijt ook. Hij heeft op zijn fiets een rondje Veenendaal gemaakt, maar hij begrijpt het dramatische verhaal van Bette niet. Ja, soms kom je slordige situaties tegen. Zoals op de Groeneveldselaan, op het terrein van een bedrijf. Daar zou de gemeente hooguit moeten handhaven, het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf. ,,Die half miljoen lost bovendien niets op, het is een eenmalig bedrag."  

Bette heeft nog een telefoontje van een mevrouw uit West gekregen. Bij de Goudvink zou door verwaarlozing van het groen een vuurwantsenplaag zijn ontstaan, honderden fel rood gekleurde insecten lopen over de stoep. Onschuldige planteneters trouwens, vaak aan te treffen bij lindebomen. Doelwijt is ook van dit voorbeeld niet onder de indruk. Jawel, er is bezuinigd op onderhoud van de openbare ruimte. Maar de wensen op dit thema moeten in zijn visie worden bekeken in samenhang met wensen op andere beleidsterreinen.