• Archief BDUmedia

25 woningen op grens Veenendaal en Rhenen

VEENENDAAL Het bestemmingsplan Heetveldlaan-Grootveldlaan is door het Veenendaalse college vastgesteld. Het betreft de bouw van ongeveer 25 woningen op percelen die aansluiten op de bestaande Abraham Heetveldlaan en Grootveldlaan. Het plangebied ligt in en nabij de overgangszone tussen de wijk Petenbos (Veenendaal) en de Cuneraweg (Rhenen), beter bekend onder de naam Veeneind.

Over het nieuw te ontwikkelen gebied ligt de gemeentegrens van Veenendaal met Rhenen. Een klein gedeelte van de ontwikkeling vindt plaats op het grondgebied van Rhenen. Het ontwerpbestemmingsplan voor dit gedeelte is door Rhenen gelijktijdig ter inzage gelegd. Er is een viertal bezwaren tegen de plannen ingediend. De gemeente heeft geprobeerd tussen enkele van de betrokken partijen in der minne te schikken, maar dat is niet gelukt. Drie van de bezwaren zijn ongegrond verklaard. Eén bezwaar is gegrond verklaard. Hierbij richtte het bezwaar zich tegen de mogelijkheid om aan de Grootveldlaan en Abraham Heetveldlaan andere bebouwing dan twee-aan-één of vrijstaand te bouwen. De nieuwe bebouwing moet afgestemd worden op de schaal van de bebouwing in de omgeving.