• AlertCrossmedia

1,4 miljoen voor opvang asielzoekers

VEENENDAAL Veenendaal ontvangt dit jaar naar verwachting zeven ton voor de opvang van asielzoekers en volgend jaar nogmaals zeven ton. Daardoor ziet het saldo van baten en lasten van de gemeente er volgend jaar positief uit: plus 176.000 euro.

In de volgende jaren is er sprake van een negatief saldo: in 2018 min 132.000 euro, in 2019 min 444.000 euro en in 2020 min 220.000 euro. Een en ander blijkt uit een berekening na ontvangst van de meicirculaire van de rijksoverheid.

De huidige stand van financiële zaken ziet er na de meicirculaire niet nadeliger voor de gemeente uit dan waarmee rekening werd gehouden. Er zijn wel verschuivingen in de financiële verwerking.

Label:

Vluchtelingen