​​Akkoord tussen jeugdzorg en gemeenten FoodValley

​VEENENDAAL - Meer dan 120 organisaties en instellingen gaan vanaf 1 januari 2015 zorg leveren voor jeugdigen in de regio FoodValley. Het gaat dan om de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Rhenen.De zeven gemeenten hebben naar eigen zeggen met vrijwel alle partijen overeenstemming over welke zorg ze kunnen bieden en voor welke prijs. ,,Ondanks de budgettaire kortingen en de tijdsdruk die het Rijk gemeenten heeft opgelegd, hebben de samenwerkende gemeenten samen met de aanbieders van jeugdzorg nu een stevige basis om na 1 januari zorgcontinuïteit te bieden aan hun inwoners'', meldt de regio. ,,Door de gezamenlijke inkoop van jeugdzorg zijn wij in staat om jeugdigen en hun ouders/verzorgers goed te ondersteunen tijdens de komende veranderingen'', licht wethouder Hans van Daalen van de gemeente Barneveld toe. ,,Hoewel straks het recht op zorg verdwijnt, blijven we professionele hulp bieden als deze nodig is. Dan is er een hulpverlener die snel in gesprek gaat met het gezin. Noodzakelijke hulp organiseren wij zo lokaal en zo dichtbij mogelijk." Bestuurlijk trekker René Windhouwer, wethouder in de gemeente Nijkerk, voegt toe: ,,Het gaat ons om het belang van kinderen. Zij moeten de zorg kunnen krijgen die nodig is. En die kunnen we nu bieden. Voor alle zorgvormen hebben we afspraken met aanbieders. Maar dit is pas het begin. Gemeenten en zorgaanbieders hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om te zorgen dat binnen het budget de jeugdigen die dat nodig hebben jeugdhulp krijgen.''In uitzonderlijke gevallen vindt hulp buiten de eigen leefomgeving plaats, meldt de regio FoodValley. ,,Bij risico's wordt snel en adequaat gehandeld. Bij de zorg aan jeugd is er ruimte voor de eigen identiteit.''