• Beweging Denk.nl

Çoban mag de naam 'DENK' hanteren in Veenendaalse raad

VEENENDAAL Het Veenendaalse raadslid Gökhan Çoban mag in de raad zitting nemen voor de partij DENK. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Çoban en de gemeente Veenendaal.

Çoban liet in november weten dat hij tijdens deze raadsperiode verder gaat als vertegenwoordiger van de politieke partij DENK, daarvoor zat hij voor D66 in de raad. Op dat moment is op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad gemeld dat dit gedurende de lopende raadsperiode niet kan. Net als bij andere gemeentes en provincies zegt het reglement van orde van de gemeente Veenendaal dat raadsleden alleen zitting kunnen nemen in een fractie die op dat moment al vertegenwoordigd is in de gemeenteraad of verder kunnen gaan als onafhankelijke fractie.

Çoban en de gemeente hebben zich vervolgens nader laten informeren over de bepaling in het reglement van orde. Omdat over de uitwerking van deze bepaling verschil van inzicht bestond, is in goed overleg besloten om de vraag voor te leggen aan hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga. Zijn conclusie is dat de bepaling in het reglement van orde klopt, maar niet de reikwijdte kent om te voorzien in dit specifieke geval. Hierdoor moet de bepaling zo worden uitgelegd dat een afsplitsend raadslid ook onder de naam van een reeds geregistreerde landelijke partij kan functioneren.

Door de uitkomst van dit onderzoek staat het raadslid Çoban vrij om onder de naam DENK zitting te nemen in de gemeenteraad van Veenendaal. Dit betekent dat Çoban vanaf heden onder die naam actief is in de raad.