Politiek

VEENENDAAL  Het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost kost de gemeente vijf jaar na de ingebruikname nog steeds geld. Dat is niet zo vreemd, zegt wethouder Marco Verloop. ,,Het Ontmoetingshuis, belangrijk voor de nieuwe wijk, stond er al voor de eerste bewoners er kwamen wonen. Het moest ingroeien in de wijk. Er is een meerjarenbegroting gemaakt...
VEENENDAAL De gemeenteraad had ruim vijf kwartier nodig om een besluit te nemen over een plan voor de verkeersafwikkeling van Kwintelooyen, het recreatiegebied tussen Rhenen en Veenendaal. Daar zijn beide gemeenten verantwoordelijk voor sinds het recreatieschap opgehouden is te bestaan. Het college wilde de benodigde één ton als bijdrage van...
Advertorial
VEENENDAAL De Zeeuwse Aardappelhal aan het Verlaat 11 heeft meer kleur in de winkel. Met groene peren, groen/rode appels en oranje mandarijnen en...
VEENENDAAL  De gemeenteraad van Veenendaal ondersteunt burgemeester Gert-Jan Kats ,,ten volste in de inzet voor verbetering van de lokale politiecapaciteit." Een motie van deze strekking van SP, CDA, Denk, SGP en D66 werd tijdens de laatste raadsvergadering aangenomen. De raad acht de sluiting van het politiebureau gedurende twee dagen per...
VEENENDAAL (ANP) Voor politiewerk moeten voorlopig geen militairen worden ingezet, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. Een drietal gemeenten, Veenendaal, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug, dringt daarop aan, maar de minister wil de personeelstekorten eerst op andere manieren het hoofd bieden.
Advertorial
VEENENDAAL De winkel aan de Prins Bernhardlaan 72, waar jarenlang een matrassenwinkel gevestigd was, heeft Leontien Geenen met familie, vrienden en...
VEENENDAAL De derde bestuursrapportage van de gemeente geeft na alle plussen en minnen voor 2019 een nadelig saldo aan van 666.000 euro. Dat wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de verlaging van de algemene uitkering van de rijksoverheid. Het college stelt de raad het nadelige saldo te onttrekken aan de algemene reserve. Na verwerking van dit...
VEENENDAAL In Veenendaal liggen etensresten bij hoogbouw politiek gezien zwaar op de maag. Wat is het geval? Veel bewoners van hoogbouw willen graag een mogelijkheid om groente, fruit en etensresten (GFe) te scheiden van restafval. Vanwege het milieu en bovendien moet voor restafval worden betaald, voor GFe niet.
Advertorial
VEENENDAAL Jouw bedrijf, product of dienst in beeld brengen met een professionele bedrijfsvideo of videoadvertentie. Dat is de specialiteit van Peter...
Gerard van Wijk
VEENENDAAL Het college zal geen suggesties indienen voor het onderzoeksplan 2020 van de lokale Rekenkamercommissie. ,,Ieder jaar komt dat verzoek, maar wij dienen nooit suggesties in. Dat laten wij aan de gemeenteraad over, het is een onderdeel van de controlerende rol van de raad", zegt wethouder Marco Verloop.
VEENENDAAL Veenendaal gaat het nationaal afwegingskader hanteren bij aanvragen voor het opwekken van zonne-energie. Dat afwegingskader is tot stand gekomen nadat het Veenendaalse Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber daar moties over heeft ingediend die door de Kamer zijn overgenomen. Daarbij wordt de zorg uitgesproken over zonneparken die ertoe...