Lokaal nieuws

VEENENDAAL/DE KLOMP Vanwege de voorgenomen uitbreiding van het aantal busritten op Veenendaal-De Klomp, krijgt het busstation er een extra busperron bij waarbij twee bussen kunnen halteren. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn gestart op 11 november. Verwachting is dat de klus begin december is geklaard, voordat de nieuwe...
ELST Burgemeester Hans van der Pas heeft de nieuwe brandweerkazerne in Elst afgelopen zaterdag geopend. Daarbij waren naast medewerkers van de VRU, de aannemer en omwonenden ook de gebruikers van dit nieuwe pand aanwezig. ,,Brandweerpost Elst heeft lang moeten wachten op een nieuwe kazerne maar het resultaat mag er zijn", aldus de burgemeester.
VEENENDAAL Veenendaal heeft veel bewonerscommissies en dat blijft ook zo. Maar sinds één week is er officieel een Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal (HVPV) om ,,de participatie van huurders op de rails te zetten zodat wij als erkende belangenbehartiger nog meer invloed krijgen als het om wonen in Veenendaal gaat".
VEENENDAAL VeenendaalseKrant.nl plaatst elke week in de krant een agenda met een selectie van de activiteiten voor de komende week. De agenda wordt samengesteld op basis van het aanbod aan agendaberichten dat via Deel je Nieuws bij de redactie is aangeleverd. De komende week is er onder meer het volgende te doen.
VEENENDAAL Dominee C.B. Stam, van de Oude Kerk op de Markt in Veenendaal, onderhield een buitenechtelijke relatie met een gehuwde vrouw, werd dit voorjaar bekend. De kerkenraad heeft na het bekend worden van deze relatie de predikant destijds op non actief gesteld en een klacht tegen hem ingediend bij het Classicaal College voor het Opzicht.
VEENENDAAL Veel irritatie over en weer in de raadzaal waar de raad debatteert over de programmabegroting 2020-2023. Dat zou een uitwerking moeten zijn van wat in juli is afgesproken bij behandeling van de kadernota. Maar volgens sommige fracties zijn er nieuwe elementen aan toegevoegd, maatregelen die mensen raken in het sociaal domein. Zoals...
VEENENDAAL Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal is tijdelijk uit de running. Dat meldt hij zelf op zijn Facebookpagina.
VEENENDAAL Marco van der Knaap uit Veenendaal gaat de Kilimanjaro beklimmen om geld in te zamelen voor kinderen in oorlogsgebieden. In januari is het zover, dan gaat Van der Knaap beginnen aan de zeven dagen lange tocht voor War Child naar 'het dak van Afrika' op 5895 meter hoogte. 
VEENENDAAL Zestien leerlingen van Het Perron in Veenendaal staken onlangs hun handen uit de mouwen tijdens een gastles over schadeherstel. Dit deden ze onder meer door een auto virtueel te spuiten met een VR-bril, of door een pas geplamuurde autodeur helemaal strak te maken met een polijstmachine.