Bijeenkomst Parkinson Café Barneveld op woensdag 13 november 2019

29-10-2019, 11:26 | Lezersnieuws | Roy

Op woensdag 13 november 2019 is de volgende bijeenkomst van Parkinson Café Barneveld in het gebouw van Welzijn Barneveld, Veluwehal, 1e etage, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld.

 

Gastspreker is Inke Krudde. Zij is neurologisch muziektherapeut en zangpedagoge en maakt naast technieken uit de neurologische muziektherapie ook gebruik van de Ronnie Gardiner Methode (RGM). Deze methode maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, gehoor en gevoel. Op het ritme van muziek (op maat afgestemd voor de doelgroep) worden oefeningen gedaan aan de hand van geprojecteerde symbolen. Tijdens het oefenen zijn verschillende hersenfuncties actief.

Muziek kan de hersenen stimuleren en aansturen tot het maken van nieuwe verbindingen om hersenfuncties op gang te brengen en/of te verbeteren. Binnen de NMT wordt muziek als middel toegepast ter verbetering van motorische vaardigheden, de balans, en/of de coördinatie van het bewegen. Ook wordt muziek ingezet om de spraak, sociale vaardigheden, de concentratie en het geheugen te verbeteren.

De zaal gaat open om 19:00 uur. De avond is van 19:30-21:00 uur. In verband met de beschikbare ruimte is het noodzakelijk zich voor elke avond opnieuw aan te melden. Dat kan bij voorkeur via e-mail: info@parkinsoncafebarneveld.nl of per telefoon/tekst: 06-21216975.