Zorg en vragen over bomenkap

26-02-2017, 23:31 | Lezersnieuws | D66 Veenendaal

Afgelopen maand is bij inwoners veel bezorgdheid ontstaan over de bijna massale bomenkap in Veenendaal, waaronder de kap aan de Dragonderweg. D66 deelt die bezorgdheid, en stelde daarom in de raadsvergadering van 23 februari jl hierover vragen.

Fractievoorzitter Coby van den Heuvel vroeg onder andere waarom de bomen moeten worden gekapt. Is dit vanwege ziekte of slechte staat, of zoals in sommige berichten werd gesuggereerd, in verband met de aanleg van kabels en leidingen? De wethouder gaf aan dat de kap verband hield met de ziekte van bomen en de aansprakelijkheid van de gemeente in het geval van ongelukken door afbrekende takken. Ook bevestigde hij dat de kap vorig jaar al had plaatsgevonden.

Coby van den Heuvel: "Bomenkap is soms noodzakelijk, maar we zijn er niet blij mee. Er gaat al genoeg groen verloren. Daarom zijn we benieuwd of het streven van de gemeente om 75 m2 groen en water per woning te hebben wel bereikt wordt. Zeker gezien de afspraak in het Raadsprogramma om verlies aan groen in principe te compenseren. We wachten de antwoorden van de wethouder dan ook met veel belangstelling af."

Het behoud van groen en water, in een volgebouwd Veenendaal, is een belangrijk speerpunt voor D66. Daarom maakt D66 zich al jaren (en met succes) sterk voor het behoud van (monumentale) bomen, het verbinden van waterwegen en het behoud van recreatiegebied Kwintelooijen.