• Topnatuur in de Binnenveldse Hooilanden

    Joep Dirkx

Watercafe Binnenveldse Hooilanden

21-02-2019, 21:12 | Lezersnieuws | Joep

In de Binnenveldse Hooilanden vindt een uniek natuurproject plaats. Er kan daar topnatuur komen. De natuurontwikkeling beperkt zich echter tot de oostzijde van de Grift. Die dreigt daarmee een harde grens te worden tussen natuur en niet-natuur. Hoe dat zit, en welke rol het waterschap speelt en kan spelen, is het onderwerp van het Watercafé dat Waterschapspartij Water Natuurlijk op vrijdag 1 maart organiseert. Belangstellenden uit alle gemeenten rond het Binnenveld zijn welkom.

In de Binnenveldse Hooilanden werken Staatsbosbeheer, Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld en Stichting Mooi Binnenveld aan een uniek natuurproject. Door de ligging - tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug - zijn de potenties voor bijzondere natuur groot. Het gaat onder andere om blauwgrasland, trilveen en dotterbloemhooiland. Natuur waarin water een essentiële rol speelt. Het project speelt zich echter alleen af aan de oostzijde van de Grift. De Grift dreigt daarmee een harde grens te worden tussen natuur en niet-natuur.

Hoe dat zit en wat het waterschap kan betekenen, staat centraal tijdens het Watercafé dat waterschapspartij Water Natuurlijk hier organiseert. Voorzitter van de Werkgroep Milieubeheer Rhenen Han Runhaar en Miep van Gijsen uit Wageningen, die een lange staat van dienst heeft bij diverse waterschappen, vertellen over de potenties van dit project, maar ook over de hobbels. Behalve deskundigen komen ook  (kandidaat)politici komen aan het woord. Bij de laatsten gaat het om kandidaten voor de Provinciale Staten verkiezingen van Gelderland en Utrecht en voor de waterschapsverkiezingen. Beide verkiezingen vinden plaats op 20 maart. Jelle de Gruyter, onder andere presentator van het Science Café Wageningen, leidt het gesprek.

Het Watercafé vindt plaats op vrijdagmiddag 1 maart. Het begint met een laarzenexcursie onder leiding van universitair docent en onderzoeker water management Erik van Slobbe. Laarzen of ander waterdicht schoeisel is raadzaam vanwege de natte omstandigheden in het gebied. De excursie gaat om 14.00u van start vanaf Zorgboerderij De Hooilanden, Slagsteeg 20 in Bennekom. Daarna begint het eigenlijke Watercafé in Zorgboerderij De Hooilanden; de inloop is tussen 15.00 en 15.30u. Toegang is gratis. Belangstellenden worden vriendelijk verzocht zich op te geven door een email te sturen aan wnvenv@gmail.com.