• M. Rink

    Rhenam Wonen

Vertrek Martijn Rink bij Rhenam Wonen

04-04-2019, 14:08 | Lezersnieuws | Carine

Per 1 juli 2019 neemt Martijn Rink afscheid als directeur-bestuurder van Rhenam Wonen vanwege zijn benoeming als directeur-bestuurder van Woningstichting Vechtdal Wonen.

In de afgelopen zes jaar heeft Martijn sturing gegeven aan de professionalisering van Rhenam Wonen. Met veel energie heeft hij zich gericht op het realiseren van de fusie tussen de woningbouwvereniging Amerongen en de Rhenense Woningstichting. Onder de leiding van Martijn heeft Rhenam Wonen zich ontwikkeld van een ‘vastgoedgeoriënteerde’ organisatie naar een ‘klant- en omgeving georiënteerde’ organisatie. Daarbij heeft hij een goede relatie met de belanghebbenden van Rhenam Wonen steeds nadrukkelijk voor ogen gehad.

De Raad van Commissarissen van Rhenam Wonen wenst Martijn veel succes toe in zijn nieuwe functie van directeur-bestuurder bij Vechtdal Wonen. ‘Martijn heeft zich de afgelopen zes jaar vol overgave ingezet voor de volkshuisvestelijke en maatschappelijk opgave binnen de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. Hij heeft hierbij gewerkt vanuit de ‘menselijke maat in wonen’. We zijn er dan ook van overtuigd dat Martijn een goede invulling kan geven aan de uitdagingen waar Vechtdal Wonen voor staat. Hoewel wij het vertrek van Martijn een gemis vinden voor Rhenam Wonen, feliciteren we hem van harte met zijn nieuwe functie.