• depressiviteit is een ernstige ziekte

    Feike Santbergen

Suicides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners

22-05-2019, 21:59 | Lezersnieuws | Ida

Ben jij een nabestaande van iemand die door suïcide om het leven is gekomen?

Heb je zelf ervaring met suïcidale gedachten?

Is er iemand in jouw omgeving die met suïcidale gedachten worstelt of een poging heeft gedaan?

Ben je een arts of hulpverlener die graag goede zorg wil geven aan mensen met suïcidaal gedrag?

Wil je vanuit je maatschappelijke betrokkenheid steun geven aan betere suïcidepreventie?

Ondersteun dan deze petitie om suïcidepreventie structureel op te nemen in de opleiding van artsen en hulpverleners. Ga naar https://voorkomsuicide.petities.nl  en onderteken.

Een verbijsterend feit: Artsen en hulpverleners leren in hun opleidingen niet structureel hoe ze zorg moeten verlenen aan mensen met suïcidaal gedrag. Er is daardoor te vaak sprake van handelingsverlegenheid.

Een hoopgevend feit: Uit onderzoek blijkt dat gerichte scholing van artsen en hulpverleners bijdraagt aan het verminderen van het aantal suïcides en pogingen daartoe.

In 2017 zijn in Nederland 1917 mensen overleden door suïcide. Ook zijn er zo’n 15.000 mensen na een poging behandeld in het ziekenhuis. Met tijdige en passende zorg en met openheid voor de signalen van naasten, kunnen veel van deze suïcides en pogingen voorkomen worden.

Als artsen en hulpverleners goed opgeleid zijn kunnen zij op professionele wijze hulp geven aan mensen met suïcidaal gedrag. Zij leren dit nu meestal pas al doende tijdens hun werk. Zij lopen hiermee het risico op een trauma als zij een cliënt verliezen.

Met deze petitie slaan directbetrokkenen, experts, wetenschappers, artsen,  hulpverleners en bestuurders de handen in één om suïcide preventie op te nemen in de opleidingseisen.

Voor meer info zie: https://ivonnevandevenstichting.nl/