Succesvolle laatste vergadering voor Statenlid Piet van Leeuwen

19-02-2019, 11:10 | Lezersnieuws | Frans

SGP-Statenlid Piet van Leeuwen uit Achterberg had afgelopen maandag een succesvolle Statenvergadering als afronding van zijn vierjarige inzet voor de Utrechtse Provinciale Staten. Er werden twee voorstellen aangenomen waarvoor hij zich de afgelopen vier jaar hard heeft gemaakt en aan het eind van de vergadering werd zijn laatste motie unaniem aangenomen.

 Met het Statenvoorstel Rondweg Oost Veenendaal werd een laatste besluit genomen om de problemen op de N233 op te lossen. In december werd al een besluit genomen om de Rijnbrug aan te pakken, nu besloten de Staten de Rondweg te gaan verbreden. SGP-er Piet van Leeuwen heeft zich de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor een oplossing voor de hele N233. ‘Ik ben heel blij dat met dit voorstel de oplossing voor grote problemen op de N233 in zicht is. Dat is goed nieuws voor de inwoners van Rhenen en Veenendaal die hier iedere dag weer in de file staan.’

Daarnaast stond de Samenwerkingsagenda Landbouw op de agenda van de Staten. In deze Samenwerkingsagenda worden de zes moties die Van Leeuwen in september aangenomen kreeg helemaal uitgewerkt. Zo wordt er bij tal van initiatieven van FoodValley aangesloten, wordt de pachttermijn van provinciale landbouwgrond waar mogelijk verlengd naar zes jaar en komt er een subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop. 

De unaniem aangenomen motie was een poging van de SGP om de samenwerking met gebiedscoöperatie O-gen te behouden. De gebiedscoöperatie doet buitengewoon goed werk in het oosten van de provincie, maar het college had besloten de formele samenwerking stop te zetten. Met zijn motie heeft Van Leeuwen bereikt dat de exploitatiesubsidie pas wordt stopgezet als er een definitieve oplossing voor een voortgezette samenwerking is bereikt. Daarvoor wordt de komende maanden onderzoek gedaan. Van Leeuwen: ‘We kunnen het ons niet veroorloven om de samenwerking met O-gen om zeep te helpen. Ik ben in die vier jaar als Statenlid echt onder de indruk geraakt van het prachtige werk wat zij doen en in de jaren daarvoor heb ik als wethouder van de gemeente Rhenen ook goed met hen samengewerkt. Ik ben daarom heel blij dat mijn laatste motie unaniem is aangenomen en dat we hiermee de samenwerking met O-gen echt hebben kunnen behouden. Dat voelt als een goed afscheid!’

Van Leeuwen neemt in maart afscheid van Provinciale Staten. Hij is dan vier jaar Statenlid geweest.